Med rätt diagnos skulle
1,5 miljoner liv kunna räddas varje år.

Överblick av funktioner

Ange symtom, födelseår och kön på din patient. Du kommer att få en lista över matchande differentialdiagnoser – viktade efter deras sannolikhet för din patient enligt databasen.

Använd Symptoma® var som helst, när som helst.


Symptoma® forskning och utveckling stöds av följande organisationer:

EU Flag
Detta projekt har fått medel från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 enligt bidragsavtal nr. 830017