Create issue ticket

2 Möjliga orsaker för Abdominell vätskeansamling

  • Malign ascites

    Ascitestappning (paracentes, laparocentes) utförs både i diagnostiskt syfte och som symtomatisk behandling (large volume paracentesis, LVP). Ascites i stora mängder förekommer vid kronisk leversjukdom/levercirrhos, maligna bukförändringar, akut leversvikt, hjärtsvikt samt i sällsynta fall vid tuberkulos och andra[…][internetmedicin.se]

  • Ascites

Ytterligare symtom