Create issue ticket

2 Möjliga orsaker för Abstinens av bensodiazepiner

  • Ångeststörning
  • Status epileptikus

    , framför allt alkohol eller bensodiazepiner Metabola tillstånd såsom Hypoglykemi och grav hyperglykemi Hyponatremi, hypokalcemi, uremi, hypomagnesemi Akuta infektioner i[janusinfo.se] […] förstagångsanfall är akutsymtomatiska vilket innebär att de inträffar i nära tidsmässig relation till akut CNS påverkan: Intoxikationer, t ex tricykliska antidepressiva Abstinens[janusinfo.se]

Ytterligare symtom