Create issue ticket

1 Möjliga orsaker för Acrodermatitis Continua Hallopeau

Visa resultat efter: English

  • Acrodermatitis Continua Hallopeau

    […] under ocklusion, MTX, cyklosporin, Bucky) ACROPUSTULOSIS (Acrodermatitis Continua Hallopeau) ACROPUSTULOSIS (Acrodermatitis Continua Hallopeau) SVAMPINFEKTIONER Keratinofila[docplayer.se] […] under ocklusion, MTX, cyklosporin, Bucky) 72 ACROPUSTULOSIS (Acrodermatitis Continua Hallopeau) 73 ACROPUSTULOSIS (Acrodermatitis Continua Hallopeau) 74 SVAMPINFEKTIONER[docplayer.se] Continua Hallopeau) - Ovanlig PSO variant - Kroniskt recidiverande pustulos - Kan drabba en eller flera fingrar/tår - Smärtsam - Destruktion - Svårbehandlad (Grupp 4 steroid[docplayer.se]

Ytterligare symtom