Create issue ticket

8 Möjliga orsaker för Agorafobi

 • Panikattacker
 • Ångeststörning
 • Främre spinalartärsyndrom

  Kroniska affektiva syndrom · Mani och hypomani · Medvetande · Minnesstörning · Neuropsykiatriska störningar · Organisk och drogrelaterad ångest · Panikattack, paniksyndrom och agorafobi[medicinkompendier.se]

 • Meningism

  Kroniska affektiva syndrom · Mani och hypomani · Medvetande · Minnesstörning · Neuropsykiatriska störningar · Organisk och drogrelaterad ångest · Panikattack, paniksyndrom och agorafobi[medicinkompendier.se]

 • Seminom

  Kroniska affektiva syndrom · Mani och hypomani · Medvetande · Minnesstörning · Neuropsykiatriska störningar · Organisk och drogrelaterad ångest · Panikattack, paniksyndrom och agorafobi[medicinkompendier.se] · Personlighetsstörningar · Postpartumpsykos · Posttraumatiskt stressyndrom · Psykiatrisk anamnes · Psykiatrisk juridik · Panikattack, paniksyndrom och agorafobi · Personlighetsstörningar[medicinkompendier.se]

 • Gliom

  Kroniska affektiva syndrom · Mani och hypomani · Medvetande · Minnesstörning · Neuropsykiatriska störningar · Organisk och drogrelaterad ångest · Panikattack, paniksyndrom och agorafobi[medicinkompendier.se] · Personlighetsstörningar · Postpartumpsykos · Posttraumatiskt stressyndrom · Psykiatrisk anamnes · Psykiatrisk juridik · Panikattack, paniksyndrom och agorafobi · Personlighetsstörningar[medicinkompendier.se]

 • Malignt gliom

  Kroniska affektiva syndrom · Mani och hypomani · Medvetande · Minnesstörning · Neuropsykiatriska störningar · Organisk och drogrelaterad ångest · Panikattack, paniksyndrom och agorafobi[medicinkompendier.se]

 • Agorafobi

Ytterligare symtom