Create issue ticket

7 Möjliga orsaker för Akut extern otit

 • Atopisk dermatit
 • Plummer-Vinsons syndrom

  otit - Akut mediaotit - Labyrintit och mastoidit - Otosalpingit och rör - Kronisk och adhesiv otit - Kolesteatom - Vaxpropp - Erysipelas, perikondrit och zoster oticus -[medicinkompendier.se] […] indragning ventralt vid sväljning samt dilatation ovan strikturen skopi för definitiv diagnos Behandling kirurgi - stenosen järntillskott ÖNH - Översikt Örat - Otalgi - Extern[medicinkompendier.se]

 • Meningism

  , hiatushernia · Epiglottit · Erysipelas, perikondrit och zoster oticus · Esofagusstriktur · Extern otit · Facialispares · Faryngit · Foetor ex ore · Förstorad adenoid och[medicinkompendier.se] […] balansstörning · Akut laryngit · Akut mediaotit · Andra typer av yrsel · Atypisk mykobakterios · Bullerskada · Difteri, äkta krupp · Divertiklar · Dysfagi · Dyspepsi, reflux[medicinkompendier.se] Subkonjunktivalblödning · Subtarsal främmande kropp och grad · Torrt öga · Toxoplasmos och retinit · Vaskulära förändringar och tumörer · Vem skall remitteras ÖNH · Akustikusneurinom · Akut[medicinkompendier.se]

 • Främre spinalartärsyndrom

  , hiatushernia · Epiglottit · Erysipelas, perikondrit och zoster oticus · Esofagusstriktur · Extern otit · Facialispares · Faryngit · Foetor ex ore · Förstorad adenoid och[medicinkompendier.se] […] balansstörning · Akut laryngit · Akut mediaotit · Andra typer av yrsel · Atypisk mykobakterios · Bullerskada · Difteri, äkta krupp · Divertiklar · Dysfagi · Dyspepsi, reflux[medicinkompendier.se] Subkonjunktivalblödning · Subtarsal främmande kropp och grad · Torrt öga · Toxoplasmos och retinit · Vaskulära förändringar och tumörer · Vem skall remitteras ÖNH · Akustikusneurinom · Akut[medicinkompendier.se]

 • Seminom

  , hiatushernia · Epiglottit · Erysipelas, perikondrit och zoster oticus · Esofagusstriktur · Extern otit · Facialispares · Faryngit · Foetor ex ore · Förstorad adenoid och[medicinkompendier.se] […] balansstörning · Akut laryngit · Akut mediaotit · Andra typer av yrsel · Atypisk mykobakterios · Bullerskada · Difteri, äkta krupp · Divertiklar · Dysfagi · Dyspepsi, reflux[medicinkompendier.se] […] främmande kropp och grad · Torrt öga · Toxoplasmos och retinit · Vaskulära förändringar och tumörer · Vem skall remitteras ÖNH · Vem skall remitteras ÖNH · Akustikusneurinom · Akut[medicinkompendier.se]

 • Gliom

  , hiatushernia · Epiglottit · Erysipelas, perikondrit och zoster oticus · Esofagusstriktur · Extern otit · Facialispares · Faryngit · Foetor ex ore · Förstorad adenoid och[medicinkompendier.se] […] balansstörning · Akut laryngit · Akut mediaotit · Andra typer av yrsel · Atypisk mykobakterios · Bullerskada · Difteri, äkta krupp · Divertiklar · Dysfagi · Dyspepsi, reflux[medicinkompendier.se] […] främmande kropp och grad · Torrt öga · Toxoplasmos och retinit · Vaskulära förändringar och tumörer · Vem skall remitteras ÖNH · Vem skall remitteras ÖNH · Akustikusneurinom · Akut[medicinkompendier.se]

 • Malignt gliom

  , hiatushernia · Epiglottit · Erysipelas, perikondrit och zoster oticus · Esofagusstriktur · Extern otit · Facialispares · Faryngit · Foetor ex ore · Förstorad adenoid och[medicinkompendier.se] […] balansstörning · Akut laryngit · Akut mediaotit · Andra typer av yrsel · Atypisk mykobakterios · Bullerskada · Difteri, äkta krupp · Divertiklar · Dysfagi · Dyspepsi, reflux[medicinkompendier.se] Subkonjunktivalblödning · Subtarsal främmande kropp och grad · Torrt öga · Toxoplasmos och retinit · Vaskulära förändringar och tumörer · Vem skall remitteras ÖNH · Akustikusneurinom · Akut[medicinkompendier.se]

Ytterligare symtom