Create issue ticket

7 Möjliga orsaker för Akut gastroenterit

 • Astrovirus
 • Norwalks virusinfektion
 • Campylobacter jejuni-infektion

  I Sverige diagnostiseras årligen 7000-10 000 fall av campylobacterios (cirka 60 % utlandssmitta), 300-600 fall av shigellos (cirka 80 % utlandssmitta) och 250-300 fall av yersinios (cirka 30 % utlandssmitta, vid inhemsk smitta drabbas framför allt barn). Campylobacter och Yersinia förekommer även i djurvärlden[…][internetmedicin.se]

 • Salmonella, matförgiftning
 • Amebiasis

  Varför Svensk MeSH? Hitta bra sökord för sökning i databaser Du kan använda Svensk MeSH när du behöver hitta bra sökord att använda när du söker i databaser. Kom igång så här. Översätta medicinska termer Du kan också använda Svensk MeSH som en ordbok, när du vill översätta medicinska termer från svenska[…][mesh.kib.ki.se]

 • Kryptosporidios

  Information om smittskydd och beredskap finner du numera på folkhälsomyndigheten.se. Nedan finner ni allmän information om smittskydd. Välkommen till denna lilla informationssajt som handlar om smittskydd. Det är många människors stora oro att smittas av sjukdomar, allt från vanlig förkylning till smittor av allvarligt[…][smittskyddsinstitutet.se]

 • Embolisk mesentriell infarkt

  I korthet kan man säga att akut påkomna buksmärtor hos patient över 60 års ålder talar för tarmischemi om: Patienten har känd hjärt-kärlsjukdom och/eller embolikälla Smärtnivån[internetmedicin.se] (kan ge postprandiell smärta) Njurartäremboli/-trombos Njurstensanfall Gallstenssjukdom Hjärtinfarkt Aortadissektion Lungemboli Koliter (toxiska, infektiösa, autoimmuna) Gastroenterit[internetmedicin.se]

Ytterligare symtom