Create issue ticket

49 Möjliga orsaker för Akut interstitiell nefrit

 • Njursvikt

  Akut interstitiell nefrit: Detta är en plötsligt försämrad njurfunktion till följd av inflammation i den vävnad som först och främst har hand om salt- och vätskebalansen,[netdoktor.se] Nephropathia epidemica ("sorkfeber") är en akut interstitiell nefrit orsakad av Puumala-virus, som sprids från skogssork i norra Sverige.[lakemedelsboken.se] Renal Tubulointerstitiell: Akut tubulär nekros (ATN) Allergisk interstitiell nefrit: t ex antibiotika (ß-laktamantibiotika, ciprofloxcin, sulfapreparat), NSAID, PPI (omeprazol[internetmedicin.se]

 • Glomerulonefrit
 • Uveit

  Um mehr darüber zu erfahren, wie Ihre Daten von uns bei der Nutzung der Website verwendet werden, lesen Sie bitte unsere Datenschutzrichtlinie. Wir verwenden Cookies, um unsere Dienste bereitzustellen und sicherzustellen, dass wir Ihnen auf unserer Website die ideale Nutzererfahrung bieten. Einzelheiten zur[…][mynewsdesk.com]

 • Sjögrens syndrom
 • Proteinuri

  Nephropathia epidemica ("sorkfeber") är en akut interstitiell nefrit orsakad av Puumala-virus, som sprids från skogssork i norra Sverige.[lakemedelsboken.se] I uthus kan aerosolsmitta från gnagarnas urin ge sjukdomen, som i typiska fall ger hög feber, buksmärtor och akut njursvikt.[lakemedelsboken.se]

 • Akut njursvikt med oliguri

  Akut interstitiell nefrit: Detta är en plötsligt försämrad njurfunktion till följd av inflammation i den vävnad som först och främst har hand om salt- och vätskebalansen,[netdoktor.se] Nephropathia epidemica ("sorkfeber") är en akut interstitiell nefrit orsakad av Puumala-virus, som sprids från skogssork i norra Sverige.[lakemedelsboken.se] […] njursjukdomar – akut diffus pyelonefrit, akut tubulointerstitiell nefrit, sorkfeber, myelom Läkemedel – ACE-hämmare, angiotensin-receptorblockerare (ARB), röntgenkontastmedel[vardgivare.skane.se]

 • Hyperfagi

  Renal Tubulointerstitiell: Akut tubulär nekros (ATN) Allergisk interstitiell nefrit: t ex antibiotika (ß-laktamantibiotika, ciprofloxcin, sulfapreparat), NSAID, PPI (omeprazol[internetmedicin.se]

 • Akut bronkit

  ICD-10 Akut cystit N30.0 Akut tubulo-interstitiell nefrit N10.9 Sjukskrivning Länk till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen: N10 Akut tubulo-interstitiell[internetmedicin.se] Febril UVI och akut bakteriell prostatit kan leda till svår sepsis med dödlighet. ICD-10 N30 Cystit (blåskatarr) N10 Akut tubulo-interstitiell nefrit[netdoktorpro.se] nefrit Sandberg T, Skoog G, Bornefalk Hermansson A, et al.[internetmedicin.se]

 • Urinvägsinfektion

  ICD-10 Akut cystit N30.0 Akut tubulo-interstitiell nefrit N10.9 Sjukskrivning Länk till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen: N10 Akut tubulo-interstitiell[internetmedicin.se] nefrit Sandberg T, Skoog G, Bornefalk Hermansson A, et al.[internetmedicin.se]

 • Akut cystit

  ICD-10 Akut cystit N30.0 Akut tubulo-interstitiell nefrit N10.9 Sjukskrivning Länk till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen: N10 Akut tubulo-interstitiell[internetmedicin.se] Febril UVI och akut bakteriell prostatit kan leda till svår sepsis med dödlighet. ICD-10 N30 Cystit (blåskatarr) N10 Akut tubulo-interstitiell nefrit[netdoktorpro.se] nefrit Sandberg T, Skoog G, Bornefalk Hermansson A, et al.[internetmedicin.se]

Ytterligare symtom