Create issue ticket

52 Möjliga orsaker för Akut njurskada

Visa resultat efter: Türkçe

 • Akut njursvikt med oliguri

  akut njurskada är en njursjukdom som kännetecknas av snabbt försämrad njurfunktion.[sv.wikipedia.org] njurskada Definition – akut, ofta reversibel njurskada som leder till minskad GFR 2.[lakemedelsboken.se] Akut njurskada är en nytillkommen stegring av kreatinin och/eller försämring av urinproduktionen inom timmar till dagar, med risk för ansamling av kvävehaltiga metaboliter[vardgivare.skane.se]

 • Akut njursvikt

  Behandling Patienter med akut njurskada är oftast sjukhusfall.[praktiskmedicin.se] akut njurskada är en njursjukdom som kännetecknas av snabbt försämrad njurfunktion.[sv.wikipedia.org] Akut njurskada är en nytillkommen stegring av kreatinin och/eller försämring av urinproduktionen inom timmar till dagar, med risk för ansamling av kvävehaltiga metaboliter[vardgivare.skane.se]

 • Anuri

  Numera ersätter termen akut njurskada (acute kidney injury, AKI) den äldre benämningen akut njursvikt Definition och gradering av AKI bygger på graden av S-kreatininstegring[internetmedicin.se] njurskada delas in beroende på dess patogenes i prerenal, renal och postrenal njursvikt.[internetmedicin.se] Orsaker till ATN Ischemisk (långvarig prerenal njursvikt) Toxisk njurskada: Endogena toxiner: myoglobin, hemoglobin, lätta kedjor, hyperkalcemi, hyperurikemi Exogena toxiner[internetmedicin.se]

 • Hyperfagi

  Numera ersätter termen akut njurskada (acute kidney injury, AKI) den äldre benämningen akut njursvikt Definition och gradering av AKI bygger på graden av S-kreatininstegring[internetmedicin.se] Vid akuta smärtor är behandlingen densamma som vid njursten, och starka smärtstillande medel ges.[netdoktor.se] njurskada delas in beroende på dess patogenes i prerenal, renal och postrenal njursvikt.[internetmedicin.se]

 • Njursvikt

  Utredning Anamnes och status och provtagning: vg se akut njurskada. Fastställ CKD stadium. Behandling Njurmedicinsk konsultation i tidigt stadium.[praktiskmedicin.se] Numera ersätter termen akut njurskada (acute kidney injury, AKI) den äldre benämningen akut njursvikt Definition och gradering av AKI bygger på graden av S-kreatininstegring[internetmedicin.se] Akut njurskada är en nytillkommen stegring av kreatinin och/eller försämring av urinproduktionen inom timmar till dagar, med risk för ansamling av kvävehaltiga metaboliter[vardgivare.skane.se]

 • Hyperfosfatemi

  njurskada Definition – akut, ofta reversibel njurskada som leder till minskad GFR 2.[lakemedelsboken.se] Numera ersätter termen akut njurskada (acute kidney injury, AKI) den äldre benämningen akut njursvikt Definition och gradering av AKI bygger på graden av S-kreatininstegring[internetmedicin.se] Akut njurskada – ny och snabb försämring av njurfunktionen, ofta dagar En subakut försämringstakt av njurfunktion i kombination med albuminuri och mikrohematuri är typiskt[viss.nu]

 • Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom

  Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS) är en sällsynt, allvarlig, systemisk och livshotande sjukdom med dåligt utfall. aHUS är en form av HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom), som hos barn utgör enbart 5-10 % av alla HUSfallen, medan de flesta vuxna HUS-patienter har aHUS. aHUS kan vara sporadisk eller familjär,[…][sv.wikipedia.org]

 • Akut massiv lungemboli

  Behandling Patienter med akut njurskada är oftast sjukhusfall.[praktiskmedicin.se] njurskada Definition – akut, ofta reversibel njurskada som leder till minskad GFR 2.[lakemedelsboken.se] Numera ersätter termen akut njurskada (acute kidney injury, AKI) den äldre benämningen akut njursvikt Definition och gradering av AKI bygger på graden av S-kreatininstegring[internetmedicin.se]

 • Proteinuri

  njurskada Definition – akut, ofta reversibel njurskada som leder till minskad GFR 2.[lakemedelsboken.se] Akut njurskada – ny och snabb försämring av njurfunktionen, ofta dagar En subakut försämringstakt av njurfunktion i kombination med albuminuri och mikrohematuri är typiskt[viss.nu] Akut remiss till njurmedicin vid kombinationen proteinuri, hematuri, kreatininstegring, och/eller feber, hudutslag, ödem, viktuppgång.[praktiskmedicin.se]

 • Nefrotiskt syndrom

  njurskada Definition – akut, ofta reversibel njurskada som leder till minskad GFR 2.[lakemedelsboken.se] Akut njurskada – ny och snabb försämring av njurfunktionen, ofta dagar En subakut försämringstakt av njurfunktion i kombination med albuminuri och mikrohematuri är typiskt[viss.nu] Akut remiss till njurmedicin vid kombinationen proteinuri, hematuri, kreatininstegring, och/eller feber, hudutslag, ödem, viktuppgång.[praktiskmedicin.se]

Ytterligare symtom