Create issue ticket

24 Möjliga orsaker för Akut njurskada, Hemolys

 • Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom

  Syndromet kännetecknas av blodbrist (anemi) till följd av att de röda blodkropparna sönderfaller (hemolys), brist på blodplättar (trombocytopeni) och njursvikt (uremi).[sallsyntadiagnoser.se] Patienter med aHUS har dålig långsiktig prognos. aHUS manifesteras med de kliniska egenskaperna för TMA (trombocytopeni, mikroangiopatisk hemolys och symtom på organdysfunktion[sv.wikipedia.org]

 • Hyperfosfatemi

  Orsaker Hyperfosfatemi kan uppkomma om de röda blodkropparna spricker och läcker fosfat i blodet (hemolys), men njursjukdomar är den vanligaste orsaken till tillståndet.[sv.wikipedia.org] njurskada Definition – akut, ofta reversibel njurskada som leder till minskad GFR 2.[lakemedelsboken.se] Sedvanlig anemiutredning då man måste utesluta andra orsaker (malnutrition, malignitet, inflammation, hemolys, blödning).[diabeteshandboken.se]

 • Proteinuri

  njurskada Definition – akut, ofta reversibel njurskada som leder till minskad GFR 2.[lakemedelsboken.se] Andra exempel på överproduktionsproteinuri är myoglobinuri (vid rabdomyolys) eller fritt hemoglobinuri (i intravasal hemolys).[internetmedicin.se] Sedvanlig anemiutredning då man måste utesluta andra orsaker (malnutrition, malignitet, inflammation, hemolys, blödning).[diabeteshandboken.se]

 • Akut njursvikt med oliguri

  […] ischemi) Akut immunologisk sjukdom (SLE, vasculit, akut nefrit etc) Infektion, alla typer, nefropathia DIC, TTP/HUS, kolesterolembolism Postrenal Intrarenal - myelom, tumör-/hemolys[nllplus.se] akut njurskada är en njursjukdom som kännetecknas av snabbt försämrad njurfunktion.[sv.wikipedia.org] Kryoglobuliner Blödning/hemolys INR, APTT, bilirubin, LD, haptoglobin Urin Kvantitativt sediment, U-elfores (glomerulär/tubulär proteinuri, lätta kedjor) Röntgen Hjärt-lungröntgen[lakemedelsboken.se]

 • Hyperkalemi

  Differentialdiagnos Stas vid provtagningen, hemolys i provrör (ger båda falskt höga värden), trombocytos, leukocytos. Utredning Medicingenomgång. Intorkning?[praktiskmedicin.se] Akut njurskada finns rapporterat vid statinbehandling i högre doseringar.[praktiskmedicin.se] Venstas eller hemolys vid provtagningen kan ge falskt förhöjda värden. Klinisk bild Muskelsvaghet.[janusinfo.se]

 • Akut njursvikt

  […] ischemi) Akut immunologisk sjukdom (SLE, vasculit, akut nefrit etc) Infektion, alla typer, nefropathia DIC, TTP/HUS, kolesterolembolism Postrenal Intrarenal - myelom, tumör-/hemolys[nllplus.se] Behandling Patienter med akut njurskada är oftast sjukhusfall.[praktiskmedicin.se] Kryoglobuliner Blödning/hemolys INR, APTT, bilirubin, LD, haptoglobin Urin Kvantitativt sediment, U-elfores (glomerulär/tubulär proteinuri, lätta kedjor) Röntgen Hjärt-lungröntgen[lakemedelsboken.se]

 • Hyperkolesterolemi

  Differentialdiagnos Stas vid provtagningen, hemolys i provrör (ger båda falskt höga värden), trombocytos, leukocytos. Utredning Medicingenomgång. Intorkning?[praktiskmedicin.se] Akut njurskada finns rapporterat vid statinbehandling i högre doseringar.[praktiskmedicin.se] Venstas eller hemolys vid provtagningen kan ge falskt förhöjda värden. Klinisk bild Muskelsvaghet.[janusinfo.se]

 • Njursvikt

  Kryoglobuliner Blödning/hemolys INR, APTT, bilirubin, LD, haptoglobin Urin Kvantitativt sediment, U-elfores (glomerulär/tubulär proteinuri, lätta kedjor) Röntgen Hjärt-lungröntgen[lakemedelsboken.se] Utredning Anamnes och status och provtagning: vg se akut njurskada. Fastställ CKD stadium. Behandling Njurmedicinsk konsultation i tidigt stadium.[praktiskmedicin.se] Numera ersätter termen akut njurskada (acute kidney injury, AKI) den äldre benämningen akut njursvikt Definition och gradering av AKI bygger på graden av S-kreatininstegring[internetmedicin.se]

 • Akut massiv lungemboli

  […] ischemi) Akut immunologisk sjukdom (SLE, vasculit, akut nefrit etc) Infektion, alla typer, nefropathia DIC, TTP/HUS, kolesterolembolism Postrenal Intrarenal - myelom, tumör-/hemolys[nllplus.se] Behandling Patienter med akut njurskada är oftast sjukhusfall.[praktiskmedicin.se] Kryoglobuliner Blödning/hemolys INR, APTT, bilirubin, LD, haptoglobin Urin Kvantitativt sediment, U-elfores (glomerulär/tubulär proteinuri, lätta kedjor) Röntgen Hjärt-lungröntgen[lakemedelsboken.se]

 • Nefrotiskt syndrom

  njurskada Definition – akut, ofta reversibel njurskada som leder till minskad GFR 2.[lakemedelsboken.se] Akut njurskada – ny och snabb försämring av njurfunktionen, ofta dagar En subakut försämringstakt av njurfunktion i kombination med albuminuri och mikrohematuri är typiskt[viss.nu] Akut remiss till njurmedicin vid kombinationen proteinuri, hematuri, kreatininstegring, och/eller feber, hudutslag, ödem, viktuppgång.[praktiskmedicin.se]

Ytterligare symtom

Liknande symtom