Create issue ticket

9 Möjliga orsaker för Aldosteron ökat

 • Adrenokorticalt karcinom
 • Hyperkalemi

  Ökat intag av kalium kan orsaka hyperkalemi om njurfunktionen är dålig. Saltersättningsmedel innehåller ofta kalium, liksom många "låg salthalt" förpackade livsmedel.[sjukdomarna.se] Gastrointestinal blödning Rabdomyolys från droger, alkoholism, koma eller vissa infektioner Kirurgi Traumatiska skador Tumörer Om njurarna fungerar, och det finns tillräckligt med aldosteron[sjukdomarna.se]

 • Hyperkolesterolemi

  Ökat intag av kalium kan orsaka hyperkalemi om njurfunktionen är dålig. Saltersättningsmedel innehåller ofta kalium, liksom många "låg salthalt" förpackade livsmedel.[sjukdomarna.se] Gastrointestinal blödning Rabdomyolys från droger, alkoholism, koma eller vissa infektioner Kirurgi Traumatiska skador Tumörer Om njurarna fungerar, och det finns tillräckligt med aldosteron[sjukdomarna.se]

 • Levercirros

  […] ger sänkt glomerulär filtrationshastighet (GFR). ökat reninpåslag med förhöjd natrium- och vattenresorption i njurarna Ascites uppstår som ett transsudat med låg proteinhalt[sv.wikipedia.org] […] splanknikus som leder till påslag av antidiuretisk hormon (ADH) som ger ökad vattenretention sekundär hyperaldosteronism med förhöjd alsdosteronsyntes och minskad hepatisk aldosteron-inaktivering[sv.wikipedia.org]

 • Hypotension

  Ingen hyperpigmentering (ingen ökning ACTH/MSH) TSH Liknar primär central hypotyreos (dock utan struma) PRL Oförmåga att amma (ökat PRL ses om hypogonadismen beror på att[medicinbasen.se] […] hypopituitarism men vanligare vid sekundär hypopituitarism Kliniska Manifestationer av Hypopituitarism ACTH Liknar primär binjurebarksvikt dock utan saltbegär eller hypokalemi (aldosteron[medicinbasen.se]

 • Hypospadi

  Ingen hyperpigmentering (ingen ökning ACTH/MSH) TSH Liknar primär central hypotyreos (dock utan struma) PRL Oförmåga att amma (ökat PRL ses om hypogonadismen beror på att[medicinbasen.se] […] hypopituitarism men vanligare vid sekundär hypopituitarism Kliniska Manifestationer av Hypopituitarism ACTH Liknar primär binjurebarksvikt dock utan saltbegär eller hypokalemi (aldosteron[medicinbasen.se]

 • Hypopituitarism

  Ingen hyperpigmentering (ingen ökning ACTH/MSH) TSH Liknar primär central hypotyreos (dock utan struma) PRL Oförmåga att amma (ökat PRL ses om hypogonadismen beror på att[medicinbasen.se] […] hypopituitarism men vanligare vid sekundär hypopituitarism Kliniska Manifestationer av Hypopituitarism ACTH Liknar primär binjurebarksvikt dock utan saltbegär eller hypokalemi (aldosteron[medicinbasen.se]

 • Dopamin-beta-hydroxylas-brist

  […] hypofysinsufficiens efter strålning steroidbehandling (ger kombinerad primär och sekundär svikt) Sekundär svikt efter tidigare steroidbeahandling bristande förmåga att svara på ökat[medicinkompendier.se] […] brist på 21-hydroxylas som leder till utebliven prod av binjurebarkshormoner) septiska nekroser vid meningokockmeningit Sekundär ( ACTH blekhet) viss fortsatt produktion av aldosteron[medicinkompendier.se]

 • Hyperkalemisk periodisk paralys

  Ökat intag av kalium kan orsaka hyperkalemi om njurfunktionen är dålig. Saltersättningsmedel innehåller ofta kalium, liksom många "låg salthalt" förpackade livsmedel.[sjukdomarna.se] Gastrointestinal blödning Rabdomyolys från droger, alkoholism, koma eller vissa infektioner Kirurgi Traumatiska skador Tumörer Om njurarna fungerar, och det finns tillräckligt med aldosteron[sjukdomarna.se]

Ytterligare symtom