Create issue ticket

11 Möjliga orsaker för Ändrad mental status, Anfall, Dysfasi

Visa resultat efter: English

 • Transitorisk ischemisk attack

  Epilepsi (Haft ett EP-anfall; efterföljande trötthet och ischemi som släpper successivt. Varför har pat EP?[akutasjukdomar.se] […] diabetes, hyperkolesterolemi Förmaksflimmer Symtom beror på kärlområde, kan förekomma i kombinationer: Karotis – hemipares, halvsidigt känselbortfall, central facialispares, dysfasi[vardgivare.skane.se] Differentialdiagnoser som kan vara svåra att utesluta i den akuta situationen: Migränaura, transitorisk global amnesi, partiella komplexa epileptiska anfall, hypoglykemi,[janusinfo.se]

 • Herpes simplex-encefalit

  Fokala neurologiska symtom (50 %): Dysfasi, pareser.[janusinfo.se]

 • Hyponatremi

  Snabbt påkommen förvirring Kramper Koma Successivt påkommen trötthet Ostadighet, fallrisk Förvirring Illamående och kräkningar I uttalade fall tillkomst av rörelserubbning, dysfasi[internetmedicin.se]

 • Generaliserade motoriska anfall

  Symtomen vid fokalt anfall återspeglar tumörlokalisationen.[cancercentrum.se] Postiktal desorientering, minnesförlust och dysfasi (om focus i dominanta hemisfären). - Ger uni– eller bilaterala anteriora temporala spikes på EEG. - På MR ses karakteristiska[medinsikt.se] Postiktala symptom Todds paralys (övergående pares, ingen hjärnskada) Förvirring Dysfasi Amnesi Anfallsutlösande faktorer Faktorer som ger akut symptomatiska (provocerade)[medicinkompendier.se]

 • Alzheimers sjukdom

  De vanligaste språkproblemen är anomisk dysfasi eller ordglömska. Man har svårt att hitta ord för vad saker heter.[hjarnfonden.se]

 • Idiopatisk generaliserad epilepsi

  Man brukar dela in anfallen i generaliserade anfall, där anfall startar och snabbt sprids i nätverk i bägge hjärnhalvorna, och i fokala anfall, som startar i ett nätverk som[netdoktor.se] Postiktala symptom Todds paralys (övergående pares, ingen hjärnskada) Förvirring Dysfasi Amnesi Anfallsutlösande faktorer Faktorer som ger akut symptomatiska (provocerade)[medicinkompendier.se] anfall och för behandling av anfall i samband med Lennox-Gastauts syndrom.[tevacare.se]

 • Hemofili A

  Epilepsi (Haft ett EP-anfall; efterföljande trötthet och ischemi som släpper successivt. Varför har pat EP?[akutasjukdomar.se] Exempel på neurologiska bortfall är hemipares, dysfasi/afasi, blickpares, synfältsbortfall, central facialispares, ataxi, nedsatt sensibilitet, neglect.[akutasjukdomar.se] Herpesencefalit (ofta yngre med neurologi och bisarrt beteende) Komplex migrän Meningit Hjärntumör (ofta tilltagande, symtomgivande hjärnödem) Postapoplektisk epilepsi (EP-anfall[akutasjukdomar.se]

 • Japansk encefalit

  […] efter ett anfall övervägas.[internetmedicin.se] Postiktala symptom Todds paralys (övergående pares, ingen hjärnskada) Förvirring Dysfasi Amnesi Anfallsutlösande faktorer Faktorer som ger akut symptomatiska (provocerade)[medicinkompendier.se] Fokala anfall—anatomisk korrelation Anfall i hippocampus-amygdala ger upphov till ”epigastric rising”.[medinsikt.se]

 • Västafrikansk trypanosomiasis

  Upprepade anfall utan återhämtning 2. eller Minst 30 min duration Ofta pga organisk orsak (ex stroke, trauma) Syrgas Puls EKG Temp Diazepam i.v 15-20 mg 5 mg/min (0,2 mg/kg[brainscape.com] , handlingsförmåga, planeringsförmåga, genomförande, ”att få någonting gjort” ), spatial förmåga (rumslig desorientering) och psykomotorik (inklusive apraxi och dysartri/dysfasi[praktiskmedicin.se] När sjukdomen går vidare försämras samtliga kognitiva aspekter och dysfasi, dyspraxi, dysgnosi och visuospatiala svårigheter blir alltmer uppenbara.[lakemedelsboken.se]

 • Cerebral blödning

  Epileptiskt anfall i samband med insjuknandet? Trauma?[internetmedicin.se] Bland de kognitiva funktionsnedsättningarna återfinns mental trötthet, språkstörningar (afasi, dysfasi), händighetsstörningar (apraxi), igenkänningsstörningar (agnosi), minnesstörningar[sv.wikipedia.org] Epilepsi kan ge generella eller partiella anfall, och kan vara sekundär till tidigare stroke (postapoplektisk epilepsi).[netdoktorpro.se]

Liknande symtom