Create issue ticket

2 Möjliga orsaker för Androblastom

  • Polycystiskt ovariesyndrom
  • Ovarialt androblastom

    Symtom på cancer uppkommer som regel i sent framskridet skede. [ 15 ] Androblastom kan yttra sig i virilisation . [ 16 ] Prevention Risken för äggstockscancer minskar av att[wikiwand.com] […] botas. [ 10 ] I ett fåtal fall orsakas cancern av sarcom , så kallat mülleriskt adenosarkom . [ 12 ] Andra ovanligare tumörtyper innefattar könssträngstumörer, [ 13 ] såsom androblastom[wikiwand.com]

Ytterligare symtom