Create issue ticket

38 Möjliga orsaker för Anfall, Dysfasi

Visa resultat efter: Deutsch

 • Juvenil myoklonisk epilepsi

  […] efter ett anfall övervägas.[internetmedicin.se] Postiktal desorientering, minnesförlust och dysfasi (om focus i dominanta hemisfären). - Ger uni– eller bilaterala anteriora temporala spikes på EEG. - På MR ses karakteristiska[medinsikt.se] Postiktala symptom Todds paralys (övergående pares, ingen hjärnskada) Förvirring Dysfasi Amnesi Anfallsutlösande faktorer Faktorer som ger akut symptomatiska (provocerade)[medicinkompendier.se]

 • Glioblastom multipla former
 • Hyponatremi

  Snabbt påkommen förvirring Kramper Koma Successivt påkommen trötthet Ostadighet, fallrisk Förvirring Illamående och kräkningar I uttalade fall tillkomst av rörelserubbning, dysfasi[internetmedicin.se]

 • Herpes simplex-encefalit

  Fokala neurologiska symtom (50 %): Dysfasi, pareser.[janusinfo.se]

 • Generaliserade motoriska anfall

  Fokala anfall—anatomisk korrelation Anfall i hippocampus-amygdala ger upphov till ”epigastric rising”.[medinsikt.se] Vid följande symtom bör klinikern vara särskilt uppmärksam på möjligheten av eventuellt bakomliggande epileptiskt anfall: Plötsligt insättande kortvarig dysfasi (talsvårigheter[cancercentrum.se] Postiktal desorientering, minnesförlust och dysfasi (om focus i dominanta hemisfären). - Ger uni– eller bilaterala anteriora temporala spikes på EEG. - På MR ses karakteristiska[medinsikt.se]

 • Transitorisk ischemisk attack

  Epilepsi (Haft ett EP-anfall; efterföljande trötthet och ischemi som släpper successivt. Varför har pat EP?[akutasjukdomar.se] […] diabetes, hyperkolesterolemi Förmaksflimmer Symtom beror på kärlområde, kan förekomma i kombinationer: Karotis – hemipares, halvsidigt känselbortfall, central facialispares, dysfasi[vardgivare.skane.se] Differentialdiagnoser som kan vara svåra att utesluta i den akuta situationen: Migränaura, transitorisk global amnesi, partiella komplexa epileptiska anfall, hypoglykemi,[janusinfo.se]

 • Gastrointestinal blödning

  Symtomen vid fokalt anfall återspeglar tumörlokalisationen.[cancercentrum.se] Postiktal desorientering, minnesförlust och dysfasi (om focus i dominanta hemisfären). - Ger uni– eller bilaterala anteriora temporala spikes på EEG. - På MR ses karakteristiska[medinsikt.se] Postiktala symptom Todds paralys (övergående pares, ingen hjärnskada) Förvirring Dysfasi Amnesi Anfallsutlösande faktorer Faktorer som ger akut symptomatiska (provocerade)[medicinkompendier.se]

 • Alzheimers sjukdom

  De vanligaste språkproblemen är anomisk dysfasi eller ordglömska. Man har svårt att hitta ord för vad saker heter.[hjarnfonden.se]

 • Generaliserad epilepsi med feberkramper

  Symtomen vid fokalt anfall återspeglar tumörlokalisationen.[cancercentrum.se] Postiktal desorientering, minnesförlust och dysfasi (om focus i dominanta hemisfären). - Ger uni– eller bilaterala anteriora temporala spikes på EEG. - På MR ses karakteristiska[medinsikt.se] Postiktala symptom Todds paralys (övergående pares, ingen hjärnskada) Förvirring Dysfasi Amnesi Anfallsutlösande faktorer Faktorer som ger akut symptomatiska (provocerade)[medicinkompendier.se]

 • Epileptisk aura

  […] efter ett anfall övervägas.[internetmedicin.se] Postiktal desorientering, minnesförlust och dysfasi (om focus i dominanta hemisfären). - Ger uni– eller bilaterala anteriora temporala spikes på EEG. - På MR ses karakteristiska[medinsikt.se] Fokalt anfall: även kallat partiellt anfall, anfall som startar i en avgränsad del av hjärnan.[epilepsiwebben.se]

Ytterligare symtom

Liknande symtom