Create issue ticket

8 Möjliga orsaker för Ankyloserande spondylit

 • Fotledsfraktur
 • Skulderdislokation
 • Metatarsalfraktur

  Framfotsfrakturer är ofta lindriga skador som läker oavsett behandling. Bland framfotens frakturer ryms dock ledengagerande skador och allvarliga kombinationer av skelett- och ligamentskador som om de försummas i akutskedet kan leda till livslång invaliditet. Framfotsskelettet består av tårna med sina falanger och[…][internetmedicin.se]

 • Patellafraktur

  Frakturer av patella drabbar oftast yngre vuxna och framförallt män. Patella är kroppens största sesamben och har en viktig funktion genom att biomekaniskt öka kraften hos lårets sträckmuskulatur genom sin hävstångsverkan över knäleden. En patellafraktur drabbar den triangelformade knäskålen. De övre[…][internetmedicin.se]

 • Partiell pylorisk obstruktion

  spondylit - Erythema nodosum - Pericholangit, primär skleroserande cholangit Crohns - var kan man drabbas?[quizlet.com] […] feber mm • Kronisk, går i skov • Debut ofta i tonåren till 30 årsåldern • Kvinnor män • Varierande geografisk och etnisk distribution - Uveit - Polyarterit, sacroiliit, ankyloserande[quizlet.com]

 • Crohns sjukdom

  Inflammatorisk tarmsjukdom innefattar: Ulcerös kolit Crohns sjukdom Oklassificerad kolit ("Inflammatory bowel disease unclassified” [IBD-U]) Sjukdomarna benämns i engelskspråkig litteratur som "Inflammatory Bowel Diseases" (IBD). Även mikroskopisk kolit, det vill säga kollagen kolit och lymfocytär kolit, inkluderas ibland[…][internetmedicin.se]

 • Höftledsdislokation
 • Reiters syndrom

  Reiters syndrom är en typ av artrit vilket innebär att du har en inflammation i en eller flera leder. Leden blir vid en inflammation svullen, öm, värmeökad och fungerar sämre. Förutom symtom från lederna får du samtidigt andra symtom som till exempel inflammation i ögonen och i urinröret så kallad uretrit. Vanligtvis[…][1177.se]

Ytterligare symtom