Create issue ticket

12 Möjliga orsaker för Aortaaneurysm

 • Marfans syndrom

  Riskökningen är framförallt är kopplad till akut aortaaneurysm.[marfanforeningen.se]

 • Angina pectoris

  Hjärtrelaterade smärtor av annan genes (t ex peri-myokardit – kontrollera EKG, noggrann hjärtauskultation, överväg ekokardiografi och lungröntgen) Kärlrelaterade smärtor (t ex aortaaneurysm[internetmedicin.se]

 • Instabil angina

  Peri-myokardit Rupturerat aortaaneurysm Lungsjukdom Muskuloskeletala smärtor Gastrointestinal sjukdom Hjärtinfarkt (NSTEMI) med non-obstructive coronary arteries (MINOCA)[internetmedicin.se]

 • Embolisk mesentriell infarkt

  Försiktighet om symtombilden inger misstanke om rupturerat aortaaneurysm, då man tillämpar permissiv hypotension (systoliskt BT maximalt 100 mmHg)![internetmedicin.se] Moderna kontrastförstärkta CT-undersökningar kan både värdera tarmcirkulationen och utesluta vissa differentialdiagnoser (t ex rupturerat aortaaneurysm, ileus, perforationer[internetmedicin.se] Rupturerat aortaaneurysm (AAA) Ileus Perforerat ulkus Pankreatit Ulkus utan perforation (kan ge postprandiell smärta) Njurartäremboli/-trombos Njurstensanfall Gallstenssjukdom[internetmedicin.se]

 • Främre spinalartärsyndrom

  RLS 85 · Sköldkörteln · Specifika förgiftningar · Ulcus · Vaskuliter Kirurgi · Akut och kronisk extremitetsischemi · Akut tarmischemi och angina abdominalis · Analcancer · Aortaaneurysm[medicinkompendier.se]

 • Aortaaneurysm
 • Autosomal dominant polycystisk njursjukdom
 • Meningism

  RLS 85 · Sköldkörteln · Specifika förgiftningar · Ulcus · Vaskuliter Kirurgi · Akut och kronisk extremitetsischemi · Akut tarmischemi och angina abdominalis · Analcancer · Aortaaneurysm[medicinkompendier.se]

 • Ehlers-Danlos syndrom

  Viktig information! Alla hemsidans texter är ännu inte uppdaterade efter den nya nosologin som publicerades den 15 mars i tidsskriften AJMG (American Journal of Medical Genetics). Följande text, Vad är EDS, är i behov av en uppdatering. Sidan med informationen riktat till vården är däremot redan uppdaterad med de[…][ehlers-danlos.se]

 • Seminom

  · Aortadissektion · Appendicit och körtelbuk · Benigna bröstförändringar · Blödande esofagusvaricer · Bråck · Brännskador · Bröstcancer · Aortaaneurysm · Aortadissektion[medicinkompendier.se] RLS 85 · Sköldkörteln · Specifika förgiftningar · Ulcus · Vaskuliter Kirurgi · Akut och kronisk extremitetsischemi · Akut tarmischemi och angina abdominalis · Analcancer · Aortaaneurysm[medicinkompendier.se]

Ytterligare symtom

Liknande symtom