Create issue ticket

7 Möjliga orsaker för Asfyxi

 • Sepsis hos för tidigt födda barn

  Prematuritet, infektionstecken hos modern och morbiditet som kan dölja en uppseglande sepsis, t ex asfyxi eller andningsstörning , skall leda till att antibiotikabehandling[internetmedicin.se] […] under graviditeten (utgör riskfaktor även om GBS-kolonisationen behandlats) Syskon drabbade av neonatal GBS-sepsis Lätt, måttlig eller allvarlig intra- eller extrauterin asfyxi[internetmedicin.se] […] cirkulation Ikterus Stillsamt barn Buktande fontanell, även när barnet sätts upp eller hålls lodrätt (tyder på meningit) RDS, respiratory distress syndrome Mekoniumaspiration Asfyxi[internetmedicin.se]

 • Främre spinalartärsyndrom

  Sepsis · Vätska och dehydrering Barnmedicin · Adrenogenitalt syndrom · Akut njursvikt · Akuta och kroniska buksmärtor · Andningsstörningar hos nyfödda · Anemi hos barn · Asfyxi[medicinkompendier.se]

 • Ärftligt angioödem

  ) CSL Behring Sverige Patienter Hitta din sjukdom Hereditärt angioödem (HAE) Vad är hereditärt angioödem (HAE)? Hereditärt angioödem (HAE) är en ovanlig ärftlig sjukdom som kan orsaka svullnadsattacker och ofta smärta i vissa kroppsdelar, inklusive buken, händer, fötter, armar, ben, genitalia, hals och ansikte.[…][cslbehring.se]

 • Meningism

  Sepsis · Vätska och dehydrering Barnmedicin · Adrenogenitalt syndrom · Akut njursvikt · Akuta och kroniska buksmärtor · Andningsstörningar hos nyfödda · Anemi hos barn · Asfyxi[medicinkompendier.se]

 • Seminom

  Barnmedicin · Adrenogenitalt syndrom · Akut njursvikt · Akuta och kroniska buksmärtor · Akuta och kroniska buksmärtor · Andningsstörningar hos nyfödda · Anemi hos barn · Asfyxi[medicinkompendier.se]

 • Gliom

  Barnmedicin · Adrenogenitalt syndrom · Akut njursvikt · Akuta och kroniska buksmärtor · Akuta och kroniska buksmärtor · Andningsstörningar hos nyfödda · Anemi hos barn · Asfyxi[medicinkompendier.se]

 • Malignt gliom

  Sepsis · Vätska och dehydrering Barnmedicin · Adrenogenitalt syndrom · Akut njursvikt · Akuta och kroniska buksmärtor · Andningsstörningar hos nyfödda · Anemi hos barn · Asfyxi[medicinkompendier.se]

Ytterligare symtom