Create issue ticket

5 Möjliga orsaker för Atrioventrikulärt block i andra graden

 • Atrioventrikulärt block i tredje graden

  ICD-10 Atrioventrikulärt block, första graden I44.0 Atrioventrikulärt block, andra graden I44.1 AV-block grad II/Wenckebachs typ I44.1A AV-block grad II/Mobitz typ II I44.1B[internetmedicin.se] Atrioventrikulärt block, totalt I44.2 Annat och icke specificerat atrioventrikulärt block I44.3 REFERENSER Douglas P.[internetmedicin.se]

 • AV Block Mobitz I

  ICD-10 Atrioventrikulärt block, första graden I44.0 Atrioventrikulärt block, andra graden I44.1 AV-block grad II/Wenckebachs typ I44.1A AV-block grad II/Mobitz typ II I44.1B[internetmedicin.se] Atrioventrikulärt block, totalt I44.2 Annat och icke specificerat atrioventrikulärt block I44.3 REFERENSER Douglas P.[internetmedicin.se]

 • Atrioventrikulärt block i andra graden

  ICD-10 Atrioventrikulärt block, första graden I44.0 Atrioventrikulärt block, andra graden I44.1 AV-block grad II/Wenckebachs typ I44.1A AV-block grad II/Mobitz typ II I44.1B[internetmedicin.se] Atrioventrikulärt block, totalt I44.2 Annat och icke specificerat atrioventrikulärt block I44.3 REFERENSER Douglas P.[internetmedicin.se]

 • AV Block Mobitz II

  ICD-10 Atrioventrikulärt block, första graden I44.0 Atrioventrikulärt block, andra graden I44.1 AV-block grad II/Wenckebachs typ I44.1A AV-block grad II/Mobitz typ II I44.1B[internetmedicin.se] Atrioventrikulärt block, totalt I44.2 Annat och icke specificerat atrioventrikulärt block I44.3 REFERENSER Douglas P.[internetmedicin.se]

 • Atrioventrikulärt block av första graden

  ICD-10 Atrioventrikulärt block, första graden I44.0 Atrioventrikulärt block, andra graden I44.1 AV-block grad II/Wenckebachs typ I44.1A AV-block grad II/Mobitz typ II I44.1B[internetmedicin.se] Atrioventrikulärt block, totalt I44.2 Annat och icke specificerat atrioventrikulärt block I44.3 REFERENSER Douglas P.[internetmedicin.se]

Ytterligare symtom