Create issue ticket

12 Möjliga orsaker för Autoimmun sjukdom

 • Primär immunbriststörning

  ) CSL Behring Sverige Patienter Hitta din sjukdom Immunbrist och autoimmuna sjukdomar Förstå immunbrist och autoimmuna sjukdomar Immunsystemet skyddar kroppen mot farliga[cslbehring.se] Idiopatisk trombocytopen purpura (ITP) Idiopatisk trombocytopen purpura är en autoimmun sjukdom som leder till ett lågt trombocytantal.[cslbehring.se] Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP) Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati är en neurologisk sjukdom som orsakas av skada på myelinskidan[cslbehring.se]

 • Giftstruma
 • Struma ovarii

  (vanligtvis autoimmuna sjukdomar) eller biverkningar av läkemedel som ordinerats mot olika sjukdomar. hr Radiš oružje za Narod Vatre![hr.glosbe.com] […] sköldkörteln som målorgan för toxisk verkan. sv Rubbningar av sköldkörtelns funktion kan uppstå på grund av jodbrist, fysisk eller mental stress, genetiska defekter, infektioner, sjukdomar[hr.glosbe.com]

 • Sjögrens syndrom
 • Autoimmun hepatit
 • Autoimmun hemolytisk anemi
 • Pemfigus vulgaris

  Granskad av: Övertandläkare Vegard Garsjö, Sjukhustandvården/Södra Älvsborg sjukhus BAKGRUND Pemfigus är en autoimmun sjukdom som drabbar hud och slemhinnor.[internetodontologi.se] ICD-10 L10.0 Publicerad 2015-12-09 Sjukdom/tillstånd Pemfigus vulgaris ingår i en grupp autoimmuna sjukdomar som ger blåsor i hud och slemhinnor.[socialstyrelsen.se] Att sjukdomen var autoimmun beskrevs första gången 1964 av två amerikanska hudläkare, Ernst Beutner och Robert Jordon. Förekomst Den exakta förekomsten är inte känd.[socialstyrelsen.se]

 • Myasthenia gravis
 • Vanlig variabel immunbrist
 • Lambert-Eaton myastent syndrom

  Även den autoimmuna formen av sjukdomen stabiliseras ofta med åren.[socialstyrelsen.se] Publiceringsdatum: 2017-12-04 Version: 6.0 ICD-10 G73.1* Lambert-Eatons syndrom (C00-D48†) Sjukdom/tillstånd Lambert-Eatons myastena syndrom (LEMS) är en autoimmun sjukdom[socialstyrelsen.se] Idiopatisk eller rent autoimmun, som innebär att man inte hittar någon utlösande orsak till sjukdomen. Knappt hälften med sjukdomen har den idiopatiska formen.[socialstyrelsen.se]

Ytterligare symtom