Create issue ticket

11 Möjliga orsaker för AV Block Mobitz I

 • Kransartärsjukdom
 • Vätske- och elektrolytrubbning
 • Sjuka sinus-syndrom

  Sinusknutedysfunktion (SND) är ett samlingsnamn för de tillstånd som uppstår då automaticiteten i sinusknutan är störd eller om sinusimpulsen blockeras från att nå förmaksmyokardiet. SND kan yttra sig genom följande tillstånd: sinusbradykardi, kronotrop insufficiens, sinusarrest, sinushämning eller sinoatrialt (SA)[…][ekg.nu]

 • Atrioventrikulärt block i tredje graden

  ICD-10 Atrioventrikulärt block, första graden I44.0 Atrioventrikulärt block, andra graden I44.1 AV-block grad II/Wenckebachs typ I44.1A AV-block grad II/Mobitz typ II I44.1B[internetmedicin.se] AV-block II Typ I (Mobitz typ 1 eller s k Wenckebacksblockering) Ger en successiv förlängning av PQ-tiden, varefter en P-våg inte längre kan överledas till kamrarna och QRS-komplexet[internetmedicin.se] Typ II (eller Mobitz typ 2) PQ-tiden förlängs ej successivt men vissa P-vågor överleder inte till QRS-komplex.[internetmedicin.se]

 • AV Block Mobitz I

  ICD-10 Atrioventrikulärt block, första graden I44.0 Atrioventrikulärt block, andra graden I44.1 AV-block grad II/Wenckebachs typ I44.1A AV-block grad II/Mobitz typ II I44.1B[internetmedicin.se] AV-block II Typ I (Mobitz typ 1 eller s k Wenckebacksblockering) Ger en successiv förlängning av PQ-tiden, varefter en P-våg inte längre kan överledas till kamrarna och QRS-komplexet[internetmedicin.se] Typ II (eller Mobitz typ 2) PQ-tiden förlängs ej successivt men vissa P-vågor överleder inte till QRS-komplex.[internetmedicin.se]

 • AV Block Mobitz II

  ICD-10 Atrioventrikulärt block, första graden I44.0 Atrioventrikulärt block, andra graden I44.1 AV-block grad II/Wenckebachs typ I44.1A AV-block grad II/Mobitz typ II I44.1B[internetmedicin.se] AV-block II Typ I (Mobitz typ 1 eller s k Wenckebacksblockering) Ger en successiv förlängning av PQ-tiden, varefter en P-våg inte längre kan överledas till kamrarna och QRS-komplexet[internetmedicin.se] Typ II (eller Mobitz typ 2) PQ-tiden förlängs ej successivt men vissa P-vågor överleder inte till QRS-komplex.[internetmedicin.se]

 • Atrioventrikulärt block i andra graden

  ICD-10 Atrioventrikulärt block, första graden I44.0 Atrioventrikulärt block, andra graden I44.1 AV-block grad II/Wenckebachs typ I44.1A AV-block grad II/Mobitz typ II I44.1B[internetmedicin.se] AV-block II Typ I (Mobitz typ 1 eller s k Wenckebacksblockering) Ger en successiv förlängning av PQ-tiden, varefter en P-våg inte längre kan överledas till kamrarna och QRS-komplexet[internetmedicin.se] Typ II (eller Mobitz typ 2) PQ-tiden förlängs ej successivt men vissa P-vågor överleder inte till QRS-komplex.[internetmedicin.se]

 • Amyloidos
 • Atrioventrikulärt block av första graden

  ICD-10 Atrioventrikulärt block, första graden I44.0 Atrioventrikulärt block, andra graden I44.1 AV-block grad II/Wenckebachs typ I44.1A AV-block grad II/Mobitz typ II I44.1B[internetmedicin.se] AV-block II Typ I (Mobitz typ 1 eller s k Wenckebacksblockering) Ger en successiv förlängning av PQ-tiden, varefter en P-våg inte längre kan överledas till kamrarna och QRS-komplexet[internetmedicin.se] Typ II (eller Mobitz typ 2) PQ-tiden förlängs ej successivt men vissa P-vågor överleder inte till QRS-komplex.[internetmedicin.se]

 • Reumatisk feber

Ytterligare symtom

Liknande symtom