Create issue ticket

13 Möjliga orsaker för AV Block Mobitz II

 • Kransartärsjukdom
 • AV Block Mobitz I

  ICD-10 Atrioventrikulärt block, första graden I44.0 Atrioventrikulärt block, andra graden I44.1 AV-block grad II/Wenckebachs typ I44.1A AV-block grad II/Mobitz typ II I44.1B[internetmedicin.se] AV-block II Typ I (Mobitz typ 1 eller s k Wenckebacksblockering) Ger en successiv förlängning av PQ-tiden, varefter en P-våg inte längre kan överledas till kamrarna och QRS-komplexet[internetmedicin.se] AV-block II typ I leder nästan aldrig till höggradig AV-blockering men om det ger symtom kan pacemakerbehandling vara indicerad.[internetmedicin.se]

 • Vätske- och elektrolytrubbning
 • Sjuka sinus-syndrom

  Sinusknutan är en ca 3x10 mm stor struktur som sitter högt lateralt i högra förmaket där den övre hålvenen ( vena cava superior ) mynnar i förmaket. Den är rikligt innerverad av såväl det parasympatiska som sympatiska nervsystemet. I vila är hjärtat under samtidig påverkan av de bägge autonoma systemen[…][internetmedicin.se]

 • Atrioventrikulärt block i tredje graden

  ICD-10 Atrioventrikulärt block, första graden I44.0 Atrioventrikulärt block, andra graden I44.1 AV-block grad II/Wenckebachs typ I44.1A AV-block grad II/Mobitz typ II I44.1B[internetmedicin.se] AV-block II Typ I (Mobitz typ 1 eller s k Wenckebacksblockering) Ger en successiv förlängning av PQ-tiden, varefter en P-våg inte längre kan överledas till kamrarna och QRS-komplexet[internetmedicin.se] AV-block II typ I leder nästan aldrig till höggradig AV-blockering men om det ger symtom kan pacemakerbehandling vara indicerad.[internetmedicin.se]

 • Atrioventrikulärt block i andra graden

  ICD-10 Atrioventrikulärt block, första graden I44.0 Atrioventrikulärt block, andra graden I44.1 AV-block grad II/Wenckebachs typ I44.1A AV-block grad II/Mobitz typ II I44.1B[internetmedicin.se] AV-block II Typ I (Mobitz typ 1 eller s k Wenckebacksblockering) Ger en successiv förlängning av PQ-tiden, varefter en P-våg inte längre kan överledas till kamrarna och QRS-komplexet[internetmedicin.se] AV-block II typ I leder nästan aldrig till höggradig AV-blockering men om det ger symtom kan pacemakerbehandling vara indicerad.[internetmedicin.se]

 • AV Block Mobitz II

  ICD-10 Atrioventrikulärt block, första graden I44.0 Atrioventrikulärt block, andra graden I44.1 AV-block grad II/Wenckebachs typ I44.1A AV-block grad II/Mobitz typ II I44.1B[internetmedicin.se] AV-block II Typ I (Mobitz typ 1 eller s k Wenckebacksblockering) Ger en successiv förlängning av PQ-tiden, varefter en P-våg inte längre kan överledas till kamrarna och QRS-komplexet[internetmedicin.se] AV-block II typ I leder nästan aldrig till höggradig AV-blockering men om det ger symtom kan pacemakerbehandling vara indicerad.[internetmedicin.se]

 • Lyme-borrelios
 • Ankyloserande spondylit
 • Amyloidos

Ytterligare symtom