Create issue ticket

3 Möjliga orsaker för Beteendestörning

  • Akut alkoholförgiftning

    Abstinens vid alkoholmissbruk - handläggning" Länk till "Alkoholberoende, diagnostik och behandling" Länk till "Alkoholinducerad leversjukdom" ICD-10 Psykiska störningar och beteendestörningar[internetmedicin.se] […] alkoholintoxikation Y91.2 Mycket svår alkoholintoxikation Y91.3 Sjukskrivning Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen: F10 Psykiska störningar och beteendestörningar[internetmedicin.se]

  • Schizofreni
  • Lennox-Gastauts syndrom

    Förutom epilepsi har dessa barn ofta andra symptom på hjärnskada som cerebral pares och beteendestörningar utöver mental retardation.[epilepsi.ifokus.se]

Ytterligare symtom