Create issue ticket

38 Möjliga orsaker för Blåsa

 • Kontaktdermatit
 • Herpes zoster
 • Angina pectoris

  Bör omfatta auskultation av hjärtat (hjärtfrekvens, blås- eller biljud) och halskärl (blåsljud). Kontroll av blodtryck i båda armarna. EKG.[internetmedicin.se]

 • Pemfigus vulgaris

  Smärtsamma blåsor och sår i munnen är vanligen de första symtomen. I huden startar sjukdomen oftast med blåsor i ansiktet och på halsen.[socialstyrelsen.se] Det första tecknet är ofta blåsor i munnens slemhinna. Blåsorna brister snabbt och ersätts med ytliga smärtsamma sår, som kan göra det svårt att äta.[socialstyrelsen.se] Ofta ställs diagnosen dock i ett stadium när blåsorna har hunnit brista och bildar utbredda sår. Tydliga blåsor i munnen finns heller inte hos alla med sjukdomen.[socialstyrelsen.se]

 • Sepsis hos för tidigt födda barn

  Virus Cerebrospinal-vätska Feces Svalg Nasofarynx-aspirat Blod Konjunktiva Blåsor Urin Enterovirus Ja Ja Ja Ja Ja Herpes simplex Ja Ja Ja Ja Ja Ja Cytomegalvirus Ja Ja Ja[internetmedicin.se] Enligt en stor, norsk registerundersökning kan CPAP vara en riskfaktor för pneumoni och sepsis efter 24h ålder, kanske genom att blåsa bakterier från övre till nedre luftvägarna[internetmedicin.se]

 • Colles fraktur

  Andningshjälpmedel ska finnas tillgängliga, t ex mask och blåsa. Man kan också lägga en Bier-anestesi, dvs en regional intravenös blockad, som fungerar mycket bra.[akutasjukdomar.se] Blåsor? Statusfynd Smärta vid rörelse Värk i viloläge Svullnad Blåmissfärgning Palpationsömhet Stickningar och domningar i de tre radiala fingrarna (medianuspåverkan!)[internetmedicin.se]

 • Koma
 • Trycksår
 • Adenokarcinom i prostatan

  […] sjukdom pT3 Extraprostatisk extension (EPE) pT3a Extraprostatisk extension eller mikroskopisk invasion av blåshals pT3b Vesicula seminalis infiltration pT4 Infiltration av blåsa[cancercentrum.se]

 • Blue rubber bleb nevus-syndrom

  Han var också den som utifrån utseendet på hudförändringarna namngav syndromet (blue blå, rubber gummi, bleb blåsa och nevus födelsemärke).[socialstyrelsen.se]

Ytterligare symtom

Liknande symtom