Create issue ticket

15 Möjliga orsaker för Bradypné

 • Akut alkoholförgiftning

  […] annons Akut alkoholförgiftning är den vanligaste av alla förgiftningar i Sverige och förekommer i tusental varje månad. Vanlig alkoholberusning övergår gradvis i alkoholförgiftning utan någon specifik gränslinje. Cirka 5 % av alla vuxna män och 2 % av alla kvinnor i Sverige har ett alkoholberoende. Ungefär 300 000[…][internetmedicin.se]

 • Hypotyreos
 • Myokardinfarkt
 • Akut hjärtinfarkt
 • Obstruktiv sömnapné
 • Hjärnstaminfarkt
 • Cerebral blödning

  […] es El riesgo de hemorragia cerebral y de hemorragia cerebral fatal aumenta con la edad sv Risken för intrakraniell blödning eller dödlig intrakraniell blödning ökar med stigande ålder es El riesgo de hemorragia cerebral o hemorragia cerebral fatal aumenta con la edad sv Risken för intrakraniell blödning och fatal[…][sv.glosbe.com]

 • Heroinberoende
 • Opiatmissbruk
 • Överdosering av bensodiazepiner

  […] sv Samtidig administrering med REYATAZ/ritonavir kan orsaka en stor koncentrationsökning av dessa bensodiazepiner el Το μόνο μου πρόβλημα θα είναι να βγάλω την μπάλα από τον κώλο σου... όταν θα πάρω τα λεφτά σου sv Risken för allvarliga biverkningar som överdosering eller avhopp från behandling är större om en[…][sv.glosbe.com]

Ytterligare symtom