Create issue ticket

9 Möjliga orsaker för Brännskada

 • Orkit

  Vi har fått se mer idag än vad kanske en akutsyrra får se på 10 år Skottskada Tyfoid feber X2 Malaria Sepsis 90% brännskada till (stabil, kommer klara sig) Orchitides Hepatit[africanexperience.blogg.se]

 • Främre spinalartärsyndrom

  […] tarmischemi och angina abdominalis · Analcancer · Aortaaneurysm · Aortadissektion · Appendicit och körtelbuk · Benigna bröstförändringar · Blödande esofagusvaricer · Bråck · Brännskador[medicinkompendier.se]

 • Stevens-Johnsons syndrom

  Såren bedömdes till slut motsvara en brännskada som engagerade 60 procent av hudkostymen.[dagensmedicin.se]

 • Meningism

  […] tarmischemi och angina abdominalis · Analcancer · Aortaaneurysm · Aortadissektion · Appendicit och körtelbuk · Benigna bröstförändringar · Blödande esofagusvaricer · Bråck · Brännskador[medicinkompendier.se]

 • Palmarabscess

  Vid brännskador eller allergier bör proceduren avbrytas.[swe.medicareplaninfo.com] Det är nödvändigt att ständigt övervaka förfarandet och under inga omständigheter för att förhindra brännskador i huden.[swe.medicareplaninfo.com]

 • Seminom

  · Bröstcancer · Aortaaneurysm · Aortadissektion · Appendicit och körtelbuk · Benigna bröstförändringar · Blödande esofagusvaricer · Bråck · Brännskador · Bröstcancer · Carcinoid[medicinkompendier.se] […] tarmischemi och angina abdominalis · Analcancer · Aortaaneurysm · Aortadissektion · Appendicit och körtelbuk · Benigna bröstförändringar · Blödande esofagusvaricer · Bråck · Brännskador[medicinkompendier.se]

 • Akut Cor Pulmonale

  Större kirurgi (buk, bäcken, ortopedi m fl) Större trauma sista 3 mån Kroniska sjukdomar (infektion, hjärt-lungsjukdom, nefros, inflammation) Fetma Polycytemi Trombocytos Brännskada[akutasjukdomar.se]

 • Gliom

  · Bröstcancer · Aortaaneurysm · Aortadissektion · Appendicit och körtelbuk · Benigna bröstförändringar · Blödande esofagusvaricer · Bråck · Brännskador · Bröstcancer · Carcinoid[medicinkompendier.se] […] tarmischemi och angina abdominalis · Analcancer · Aortaaneurysm · Aortadissektion · Appendicit och körtelbuk · Benigna bröstförändringar · Blödande esofagusvaricer · Bråck · Brännskador[medicinkompendier.se]

 • Malignt gliom

  […] tarmischemi och angina abdominalis · Analcancer · Aortaaneurysm · Aortadissektion · Appendicit och körtelbuk · Benigna bröstförändringar · Blödande esofagusvaricer · Bråck · Brännskador[medicinkompendier.se]

Ytterligare symtom

Liknande symtom