Create issue ticket

3 Möjliga orsaker för Bröstsmärta lindrad av nitroglycerin

  • Angina pectoris

    Angina pectoris är ett vanligt tillstånd med prevalenssiffror mellan 5 och 20 % beroende på definition. Angina pectoris är en klinisk diagnos, som ställs på basen av karakteristiska symtom från bröstet i form av kramande, förträngande (angina) smärta eller tryck. Tillståndet är alltid förknippat med ischemi i[…][internetmedicin.se]

  • Diafragmabråck
  • Nedre äggledarring

Ytterligare symtom