Create issue ticket

1 Möjliga orsaker för Bulbospinal muskulär atrofi

  • Meningeom

    Meningiom, den vanligaste typen av hjärntumör, är sällan cancerogena och kan inte kräva behandling. Julinumret av Mayo Clinic Health Letter ger en överblick av detta hjärntumör som vanligtvis är godartad. Meningiom står för cirka 25 procent av primära hjärntumörer, de som har sitt ursprung i hjärnan. De bildas[…][news-medical.net]

Ytterligare symtom