Create issue ticket

12 Möjliga orsaker för Candida

Visa resultat efter: Deutsch

 • Intertrigo

  Fotsvamp Candida Intertrigo – för vårdpersonal[medibas.se] Det kan vara infektioner med svamp, särskilt candida , eller bakterier, eller både och.[medibas.se]

 • Sepsis hos för tidigt födda barn

  Gör LP om kramper, irritabilitet eller buktande fontanell, eller misstanke på sepsis med GBS, E. coli eller Candida.[internetmedicin.se] Staphylococcus aureus Escherichia coli Ovanligare agens är Listeria monocytogenes, pneumokocker, grupp A streptokocker, övriga gramnegativa bakterier och Candida sp.[internetmedicin.se]

 • Acrodermatitis Continua Hallopeau

  TINEA PEDIS (FOT) - Avlossning av huden mellan tårna - Rodnad - Vesikler (blåsor) - Torr fjällning - Randzon - Nagelengagemang - Smittsam - Differential Dg: Eksem, PSO, PPP, Candida[docplayer.se] SVAMPINFEKTIONER Keratinofila svampar lever som parasiter i förhornade epitel Trådsvampar (dermatofyter) största gruppen Dermatofytoser eller tinea Den opportunistiska jästsvampen Candida[docplayer.se]

 • Främre spinalartärsyndrom

  Akut mediaotit · Amöbiasis · Antibiotika · Antimykotika, profylax och behandling · Antiretroviral behandling vid HIV · Aspergillus · Bakteriell meningit · Campylobacter · Candida[medicinkompendier.se] Smittskyddslagen · Spinal epiduralabscess · Spondylit · SSSS, TSS och Kawasaki · Symptom och diagnostik vid HIV · Tonsillit · Toxinenterit · Tropikmedicin · Tuberkulos · Uvi orsakad av candida[medicinkompendier.se]

 • Candida-esofagit

  Orsaker, förekomst och riskfaktorer Candida esofagit orsakas av jästsvampen Candida. Det inträffar när jästen sprids från mun ner i matstrupen.[sjukdomarna.se] Sveda är mer påtaglig vid infektion med Candida glabrata och Candida crusei .[internetmedicin.se] […] hepatit B eller C, akut eller kronisk mononukleosliknande symptom anemi, trombocytopeni och leukopeni 4 v seborroisk dermatit oral candida Tänk även på HIV vid candida i esofagus[medicinkompendier.se]

 • Uretraobstruktion

  Infektiös: bakterier, klamydia, gc, trichomonas, candida Ickeinfektiös: reumatologisk (T.ex Reiters syndrom), atrofisk (vanligt hos äldre kvinnor).[quizlet.com]

 • Meningism

  Akut mediaotit · Amöbiasis · Antibiotika · Antimykotika, profylax och behandling · Antiretroviral behandling vid HIV · Aspergillus · Bakteriell meningit · Campylobacter · Candida[medicinkompendier.se] Smittskyddslagen · Spinal epiduralabscess · Spondylit · SSSS, TSS och Kawasaki · Symptom och diagnostik vid HIV · Tonsillit · Toxinenterit · Tropikmedicin · Tuberkulos · Uvi orsakad av candida[medicinkompendier.se]

 • Partiell pylorisk obstruktion

  […] chagas etc Utbuktning pga utvidgat hiatus Asympotomatiska 90% Bröstsmärtor; Sura uppstötningar; Halsbränna; Dysfagi Bröstsmärta, sura uppstötn, halsbränna, dysfagi pga inf Candida[quizlet.com]

 • Seminom

  Akut mediaotit · Amöbiasis · Antibiotika · Antimykotika, profylax och behandling · Antiretroviral behandling vid HIV · Aspergillus · Bakteriell meningit · Campylobacter · Candida[medicinkompendier.se] Smittskyddslagen · Spinal epiduralabscess · Spondylit · SSSS, TSS och Kawasaki · Symptom och diagnostik vid HIV · Tonsillit · Toxinenterit · Tropikmedicin · Tuberkulos · Uvi orsakad av candida[medicinkompendier.se]

 • Gliom

  Akut mediaotit · Amöbiasis · Antibiotika · Antimykotika, profylax och behandling · Antiretroviral behandling vid HIV · Aspergillus · Bakteriell meningit · Campylobacter · Candida[medicinkompendier.se] Smittskyddslagen · Spinal epiduralabscess · Spondylit · SSSS, TSS och Kawasaki · Symptom och diagnostik vid HIV · Tonsillit · Toxinenterit · Tropikmedicin · Tuberkulos · Uvi orsakad av candida[medicinkompendier.se]

Ytterligare symtom

Liknande symtom