Create issue ticket

1 Möjliga orsaker för Charcot-Marie-Tooths sjukdom

Visa resultat efter: English

  • Charcot-Marie-Tooths sjukdom

    Övriga former av Charcot-Marie-Tooths sjukdom är mycket ovanliga.[internetmedicin.se] Sjukdomsgruppen Charcot-Marie-Tooth är den vanligaste formen av ärftlig polyneuropati och består idag (2018) av ett åttiotal kända sjukdomar ofta med likartade symtom.[internetmedicin.se] Charcot-Marie-Tooths sjukdom beskrevs första gången 1886 av den franska neurologen Jean-Martin Charcot och hans elev Pierre Marie samt den engelska neurologen Howard Henry[internetmedicin.se]

Ytterligare symtom