Create issue ticket

13 Möjliga orsaker för Cystisk fibros

 • Akut bronkit
 • Influensa
 • Pseudomonas
 • Främre spinalartärsyndrom

  […] normala utveckling · Barnmisshandel · Barnvaccinationer · Blodig avföring · Borrelia hos barn · Bristtillstånd · Cancer hos barn · Celiaki · CRP, feber och feberkramper · Cystisk[medicinkompendier.se] fibros · Dehydrering och rehydrering · Diabetes · Diarré · EHEC · Enures och inkontinens · Epiglottit · Födoämnesreaktioner · Förgiftningar och huggormsbett · Förlossningsskador[medicinkompendier.se]

 • Spontant pneumotorax

  Sekundär spontanpneumothorax är en komplikation som följer av kroniska sjukdomar som KOL, emfysem, astma och cystisk fibros.[netdoktor.se] Pneumothorax vid andra sjukdomar eller tillstånd - Cystisk fibros - oftare vid mera avancerad sjukdom - Nekrotiserande pneumonier av olika genes - Kokaininhalation - LAM ([internetmedicin.se] DT visar typisk bild med nodulära och cystiska förändringar - Granulomatös polyangiit och andra vaskuliter kan ge pneumothorax - Langerhans cellhistiocytos - bara unga rökare[internetmedicin.se]

 • Glutenintolerans

  Reuters ruta 14/12 1995 En fråga som rätt ofta ställs till Svenska språkbyråns telefonrådgivning är hur den svenska motsvarigheten till finskans keliakia (en tarmsjukdom orsakad av intolerans mot proteinet gluten) stavas och uttalas. Och undra på det. Ordet finns inte i Svenska Akademiens ordlista, inte i Svensk[…][kotus.fi]

 • Cystisk fibros
 • Pneumotorax

  Pneumothorax vid andra sjukdomar eller tillstånd - Cystisk fibros - oftare vid mera avancerad sjukdom - Nekrotiserande pneumonier av olika genes - Kokaininhalation - LAM ([internetmedicin.se] DT visar typisk bild med nodulära och cystiska förändringar - Granulomatös polyangiit och andra vaskuliter kan ge pneumothorax - Langerhans cellhistiocytos - bara unga rökare[internetmedicin.se]

 • Meningism

  […] normala utveckling · Barnmisshandel · Barnvaccinationer · Blodig avföring · Borrelia hos barn · Bristtillstånd · Cancer hos barn · Celiaki · CRP, feber och feberkramper · Cystisk[medicinkompendier.se] fibros · Dehydrering och rehydrering · Diabetes · Diarré · EHEC · Enures och inkontinens · Epiglottit · Födoämnesreaktioner · Förgiftningar och huggormsbett · Förlossningsskador[medicinkompendier.se]

 • Seminom

  fibros · Celiaki · CRP, feber och feberkramper · Cystisk fibros · Diarré · Diarré · EHEC · Enures och inkontinens · Epiglottit · Födoämnesreaktioner · Förgiftningar och huggormsbett[medicinkompendier.se] […] uppfödning · Barnets normala utveckling · Barnmisshandel · Barnvaccinationer · Blodig avföring · Blodig avföring · Borrelia hos barn · Celiaki · CRP, feber och feberkramper · Cystisk[medicinkompendier.se]

Ytterligare symtom