Create issue ticket

54 Möjliga orsaker för Disseminerad intravasal koagulation

Ytterligare symtom