Create issue ticket

59 Möjliga orsaker för Divertikulos

 • Divertikulos

  […] med symtom (10–20 % av dem med divertikulos har symtom) Epidemiologi Vanligt tillstånd hos den västerländska befolkningen.[medicinbasen.se] Vilka livsmedel är förbjudna vid divertikulos?[stegforhalsa.se] Divertikulos kan orsaka svårigheter att få bort ansamlad avföring från tarmarna.[stegforhalsa.se]

 • Djup ventrombos

  […] med symtom (10–20 % av dem med divertikulos har symtom) Epidemiologi Vanligt tillstånd hos den västerländska befolkningen.[medicinbasen.se] Divertikulos kan orsaka svårigheter att få bort ansamlad avföring från tarmarna.[stegforhalsa.se] Vid divertikulos är kirurgi ingen vanlig behandling, annat än vid komplikationer. Vid divertikulit: tarmvila.[praktiskmedicin.se]

 • Direk tinhuinsbråck

  Vid divertikulos är kirurgi ingen vanlig behandling, annat än vid komplikationer. Vid divertikulit: tarmvila.[praktiskmedicin.se] (Divertikulos / Divertikulit) Definition Divertikulos: förekomst av ”fickor” på tarmen. Divertikulit: Inflammation i dessa ”tarmfickor”.[privatmedicin.se] En mindre grupp patienter med divertikulos har kroniska buksmärtor.[viss.nu]

 • Divertikulit

  Vid divertikulos är kirurgi ingen vanlig behandling, annat än vid komplikationer. Vid divertikulit: tarmvila.[praktiskmedicin.se] En mindre grupp patienter med divertikulos har kroniska buksmärtor.[viss.nu] Divertikel Divertikulos - ett större antal divertiklar i tjocktarmen Referenser Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka v • rMag- och tarmsjukdomar "Gastrit", "magkatarr" Aklorhydri[sv.wikipedia.org]

 • Nedre gastrointestinal blödning

  Orsaker Rött blod i avföringen kommer oftast från blödning i colon eller rektum, t ex på grund av divertikulos, cancer, polyper, inflammation, angiodysplasier, trauma mot[janusinfo.se] . - Divertikulos: 30-40%. Vanligast. 80% avstannar spontant. 25% recidiverar. 1/3 kräver transfusion. Aktiv blödning hittas sällan.[medinsikt.se] […] ospecificerad (röd blödning, övriga ospecifika blödningar) K602 Analfissur, ospecificerad K649 Hemorrojder, ospecificerade Vanliga orsaker till måttligt stora tarmblödningar är divertikulos[akutasjukdomar.se]

 • Kolondivertikulos

  Vid divertikulos är kirurgi ingen vanlig behandling, annat än vid komplikationer. Vid divertikulit: tarmvila.[praktiskmedicin.se] En mindre grupp patienter med divertikulos har kroniska buksmärtor.[viss.nu] Vanligen uppstår divertiklar (fickbildningar, divertikulos) i kolon, oftast sigmoideum. Av denna anledning används ibland beteckningen sigmoidit.[internetmedicin.se]

 • Gastrointestinal blödning

  Orsaker Rött blod i avföringen kommer oftast från blödning i colon eller rektum, t ex på grund av divertikulos, cancer, polyper, inflammation, angiodysplasier, trauma mot[janusinfo.se] […] ospecificerad (röd blödning, övriga ospecifika blödningar) K602 Analfissur, ospecificerad K649 Hemorrojder, ospecificerade Vanliga orsaker till måttligt stora tarmblödningar är divertikulos[akutasjukdomar.se] . - Divertikulos: 30-40%. Vanligast. 80% avstannar spontant. 25% recidiverar. 1/3 kräver transfusion. Aktiv blödning hittas sällan.[medinsikt.se]

 • Koloniskt lymfom

  Vid divertikulos är kirurgi ingen vanlig behandling, annat än vid komplikationer. Vid divertikulit: tarmvila.[praktiskmedicin.se] En mindre grupp patienter med divertikulos har kroniska buksmärtor.[viss.nu] Vanligen uppstår divertiklar (fickbildningar, divertikulos) i kolon, oftast sigmoideum. Av denna anledning används ibland beteckningen sigmoidit.[internetmedicin.se]

 • Disseminerad infektion med mycobacterium avium-komplex

  Vid divertikulos är kirurgi ingen vanlig behandling, annat än vid komplikationer. Vid divertikulit: tarmvila.[praktiskmedicin.se] (Divertikulos / Divertikulit) Definition Divertikulos: förekomst av ”fickor” på tarmen. Divertikulit: Inflammation i dessa ”tarmfickor”.[privatmedicin.se] En mindre grupp patienter med divertikulos har kroniska buksmärtor.[viss.nu]

 • Dödfödsel

  […] med symtom (10–20 % av dem med divertikulos har symtom) Epidemiologi Vanligt tillstånd hos den västerländska befolkningen.[medicinbasen.se] Divertikulos kan orsaka svårigheter att få bort ansamlad avföring från tarmarna.[stegforhalsa.se] Vid divertikulos är kirurgi ingen vanlig behandling, annat än vid komplikationer. Vid divertikulit: tarmvila.[praktiskmedicin.se]

Ytterligare symtom