Create issue ticket

4 Möjliga orsaker för Divertikulos

 • Inflammatorisk tarmsjukdom

  Hud - Erytema nodosum, pyoderma gangrenosum Leder - Pelvospondylit/sakroileit, artriter, (artralgier) Ögon - Irit, uveit, episklerit Infektion Ischemisk kolit Malignitet Divertikulos[internetmedicin.se]

 • Pediatrisk Crohns sjukdom

  Hud - Erytema nodosum, pyoderma gangrenosum Leder - Pelvospondylit/sakroileit, artriter, (artralgier) Ögon - Irit, uveit, episklerit Infektion Ischemisk kolit Malignitet Divertikulos[internetmedicin.se]

 • Crohns sjukdom

  Hud - Erytema nodosum, pyoderma gangrenosum Leder - Pelvospondylit/sakroileit, artriter, (artralgier) Ögon - Irit, uveit, episklerit Infektion Ischemisk kolit Malignitet Divertikulos[internetmedicin.se]

 • Ulcerös kolit

  Hud - Erytema nodosum, pyoderma gangrenosum Leder - Pelvospondylit/sakroileit, artriter, (artralgier) Ögon - Irit, uveit, episklerit Infektion Ischemisk kolit Malignitet Divertikulos[internetmedicin.se]

Ytterligare symtom