Create issue ticket

158 Möjliga orsaker för Djup ventrombos

 • Fetma

  BMI WHO har tagit fram ett internationellt mått på övervikt och fetma som kallas BMI – Body Mass Index. Om man har ett BMI på mellan 18,5 och 25 kg/m2 är man normalviktig. Ligger det mellan 25 och 30 räknas det som övervikt och om BMI ligger över 30 kg/m2 räknas det som fetma. Risker med övervikt och fetma[…][internetmedicin.se]

 • Puerperium
 • Förlossning
 • Graviditet i tredje trimestern
 • Djup ventrombos

  Din kontakt i fall av djup ventrombos Allmänläkare Venspecialist Behandlande läkare och vårdpersonal vid sjukhusinläggning Hur behandlas en djup ventrombos?[medi.se] Djup ventrombos latin: thrombosis venosa profunda Djup ventrombos i högra benet med rodnad.[sv.wikipedia.org] ventrombos En djup ventrombos diagnostiseras med ultraljudsundersökning som utförs på röntgenavdelningen.[vaasankeskussairaala.fi]

 • Akut hjärtinfarkt

  […] vener eller lungor (djup ventrombos eller lungemboli), högt blodtryck (hypertoni) och hjärtinfarkt.[boehringer-ingelheim.se] (Djup ventrombos) · Veninflammation · Tromboflebit · Venös insufficiens · Åderbråck Cerebrovaskulära sjukdomar Stroke · Transitorisk ischemisk attack Auktoritetsdata • LCCN[sv.wikipedia.org] […] innovativa behandlingar som förbättrar patientvården för ett antal kardiovaskulära tillstånd, bland annat oregelbundna hjärtslag (förmaksflimmer), stroke, blodproppar i djupa[boehringer-ingelheim.se]

 • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom

  AKO Skåne-riktlinje för primärvården (J44-) Primärvård Primär utredning av patient med misstänkt KOL Uppföljning och behandling av patient med KOL KOL-skola (enskilt och i grupp), riktad sjukgymnastik, dietistbedömning Lungmottagning Utvidgad lungfunktionsutredning Patient med svår KOL utan sjukdomskontroll[…][vardgivare.skane.se]

 • Hjärtsvikt
 • Lymfödem

  ventrombos Venös insufficiens Posttrombotiskt syndrom Inflammation Artrit, reumatoid artrit Bakercysta Malign sjukdom Cancer.[internetmedicin.se] Stemmers tecken (se nedan) Glansig, färgförändrad (röd-mörkblå-svart) och utspänd hud (kan vara lymfangiosarkom) Förekomst av erysipelas Ensidigt ödem Venös sjukdom Akut djup[internetmedicin.se]

 • Myokardinfarkt

Ytterligare symtom