Create issue ticket

6 Möjliga orsaker för Drunkning

 • Akut alkoholförgiftning

  Andra allvarliga tillbud som drunkning, läkemedelsförgiftning, drogförgiftning, rökgasförgiftning, misshandel eller nedkylning är vanligt i samband med akut alkoholförgiftning[internetmedicin.se]

 • Främre spinalartärsyndrom

  […] vid medvetslöshet · Behandling vid hematologiska maligniteter · Binjuren · Carcinoid och Zollinger-Ellison · Celiaki · Coma och inklämning · Diabetes · Diabetesnefropati · Drunkning[medicinkompendier.se] […] fobier · Sömnstörningar · Suicid · Tanke- och jagstörningar · Tvångssyndrom Rättsmedicin · Barnmisshandel · Brottsbalken · Dödsbegrepp och likfenomen · Dödsorsaksutredning · Drunkning[medicinkompendier.se]

 • Meningism

  […] vid medvetslöshet · Behandling vid hematologiska maligniteter · Binjuren · Carcinoid och Zollinger-Ellison · Celiaki · Coma och inklämning · Diabetes · Diabetesnefropati · Drunkning[medicinkompendier.se] […] fobier · Sömnstörningar · Suicid · Tanke- och jagstörningar · Tvångssyndrom Rättsmedicin · Barnmisshandel · Brottsbalken · Dödsbegrepp och likfenomen · Dödsorsaksutredning · Drunkning[medicinkompendier.se]

 • Seminom

  […] vid medvetslöshet · Behandling vid hematologiska maligniteter · Binjuren · Carcinoid och Zollinger-Ellison · Celiaki · Coma och inklämning · Diabetes · Diabetesnefropati · Drunkning[medicinkompendier.se] […] fobier · Sömnstörningar · Suicid · Tanke- och jagstörningar · Tvångssyndrom Rättsmedicin · Barnmisshandel · Brottsbalken · Dödsbegrepp och likfenomen · Dödsorsaksutredning · Drunkning[medicinkompendier.se]

 • Gliom

  […] vid medvetslöshet · Behandling vid hematologiska maligniteter · Binjuren · Carcinoid och Zollinger-Ellison · Celiaki · Coma och inklämning · Diabetes · Diabetesnefropati · Drunkning[medicinkompendier.se] […] fobier · Sömnstörningar · Suicid · Tanke- och jagstörningar · Tvångssyndrom Rättsmedicin · Barnmisshandel · Brottsbalken · Dödsbegrepp och likfenomen · Dödsorsaksutredning · Drunkning[medicinkompendier.se]

 • Malignt gliom

  […] vid medvetslöshet · Behandling vid hematologiska maligniteter · Binjuren · Carcinoid och Zollinger-Ellison · Celiaki · Coma och inklämning · Diabetes · Diabetesnefropati · Drunkning[medicinkompendier.se] […] fobier · Sömnstörningar · Suicid · Tanke- och jagstörningar · Tvångssyndrom Rättsmedicin · Barnmisshandel · Brottsbalken · Dödsbegrepp och likfenomen · Dödsorsaksutredning · Drunkning[medicinkompendier.se]

Ytterligare symtom

Liknande symtom