Create issue ticket

8 Möjliga orsaker för ductus arteriosus, Korttarmssyndrom, oppetstaende

Visa resultat efter: Deutsch

 • Duodenal divertikel

  Detta är framför allt viktigt under 3:e trimestern där upprepade doser ökar risken för tidig slutning av ductus arteriosus samt störd njurfunktion.[internetmedicin.se]

  Saknas: Korttarmssyndrom oppetstaende
 • Crohns sjukdom

  Med en aktiv behandlingsstrategi kan tidigare fruktade komplikationer som uppkomst av korttarmssyndrom, långvarigt opiatbruk för kronisk buksmärta eller svårläkta tarmfistlar[internetmedicin.se]

  Saknas: ductus arteriosus oppetstaende
 • Inflammatorisk tarmsjukdom

  Med en aktiv behandlingsstrategi kan tidigare fruktade komplikationer som uppkomst av korttarmssyndrom, långvarigt opiatbruk för kronisk buksmärta eller svårläkta tarmfistlar[internetmedicin.se]

  Saknas: ductus arteriosus oppetstaende
 • Pediatrisk Crohns sjukdom

  Med en aktiv behandlingsstrategi kan tidigare fruktade komplikationer som uppkomst av korttarmssyndrom, långvarigt opiatbruk för kronisk buksmärta eller svårläkta tarmfistlar[internetmedicin.se]

  Saknas: ductus arteriosus oppetstaende
 • Embolisk mesentriell infarkt

  Sammanfattning av den klassiska kliniska bilden vid akut tromboembolisk sjukdom i a. mesenterica superior. Denna sammanfattning är att betrakta som ett komplement till den detaljerade behandlingsöversikt som följer efter faktarutan. Symtom Första fasen (ischemi) - Akut insättande konstant diffus/central buksmärta[…][internetmedicin.se]

  Saknas: ductus arteriosus oppetstaende
 • Mesenterisk infarkt
  Saknas: ductus arteriosus oppetstaende
 • Mesenterisk ventrombos
  Saknas: ductus arteriosus oppetstaende
 • Ulcerös kolit

  Med en aktiv behandlingsstrategi kan tidigare fruktade komplikationer som uppkomst av korttarmssyndrom, långvarigt opiatbruk för kronisk buksmärta eller svårläkta tarmfistlar[internetmedicin.se]

  Saknas: ductus arteriosus oppetstaende