Create issue ticket

3 Möjliga orsaker för Ductus arteriosus, öppetstående

Visa resultat efter: Deutsch

 • Duodenal divertikel

  Detta är framför allt viktigt under 3:e trimestern där upprepade doser ökar risken för tidig slutning av ductus arteriosus samt störd njurfunktion.[internetmedicin.se]

  Saknas: öppetstående
 • Retinal artäremboli

  Sällsynta former är tumörembolism (framför allt myxom) eller paradoxal embolism från vensidan via öppetstående foramen ovale. Trombos i tidigare friskt kärl.[internetmedicin.se]

  Saknas: Ductus arteriosus
 • Embolisk mesentriell infarkt

  Dessutom är ofta proximala AMS öppetstående även vid embolisk sjukdom, vilket kan ge falskt negativa resultat. Ingen standardundersökning i akutskedet.[internetmedicin.se]

  Saknas: Ductus arteriosus

Ytterligare symtom