Create issue ticket

39 Möjliga orsaker för Dysautonomi

 • Menopaus
 • Essentiell hypertoni

  Endokrin oftalmopati (eller tyroideaassocierad oftalmopati, TAO) är ett autoimmunt tillstånd som engagerar orbitas vävnader och är nära associerat med autoimmuna tyreoideasjukdomar, framför allt autoimmun diffus hypertyreos, Graves sjukdom (se översikt Hypertyreos). Endokrin oftalmopati är den vanligaste[…][internetmedicin.se]

 • Kronisk alkoholism
 • Ångeststörning

  […] bab.la Lexikon Svenska-Engelska Å ångeststörning "ångeststörning" - Engelsk översättning SV volume_up ångeststörning {utr.} EN anxiety disorder Mera information Översättningar & exempel Översättningar & exempel SV ångeststörning volume_up {utrum} 1. medicinvetenskap ångeststörning volume_up anxiety disorder[…][sv.bab.la]

 • Sömnapnesyndrom

  Över 936 miljoner människor världen över lider av sömnapné Misstänker du att du eller din partner har sömnapné? Enligt de senaste forskningsrönen1 är över 936 miljoner människor över hela världen drabbade av sömnapné. Denna anmärkningsvärda siffra publicerades i juli 2019 i världens ledande vetenskapliga tidskrift[…][somnapne.se]

 • Obstruktiv sömnapné

  […] annons Obstruktiv sömnapné (OSA) karakteriseras av repetitiva andningsstörningar orsakade av partiell eller komplett obstruktion av den övre andningsvägen under sömn. Andningsstörningarna leder i sin tur till korta sömnavbrott (s k arousals) med en fragmenterad nattsömn som följd. Övervikt är den vanligaste[…][internetmedicin.se]

 • Alkoholabstinens
 • Labil hypertension

  Definition:En granulomatös, inflammatorisk multisystemsjukdom av okänd orsak som oftast påverkar lungor och intratorakala lymfkörtlar, men även kan ha extratorakala manifestationer. Förekomst:Två ålderstoppar noteras för insjuknande i sarkoidos; 20–45 år (ungefär lika många kvinnor som män) och 50 år (främst[…][medibas.se]

 • Vasomotorisk instabilitet

  Vaskulär demens utgör ca 25 % av alla fall av demenssjukdom, och kombineras ofta med Alzheimers sjukdom. Sjukdomen orsakas av störningar i hjärnans syre- och blodtillförsel. Vanligen på grund av stroke eller skador i kärlen till eller inom hjärnan. Symtomen varierar beroende på var i hjärnan skadan uppstått, men[…][alzheimersverige.se]

 • Autonom diabetesneuropati

  Diabetesneuropati Healthline Image Översikt Diabetesneuropati är en vanlig komplikation till typ 1- och typ 2-diabetes. Den beror på okontrollerat högt blodsocker, som ger skador på nerverna. Enligt American Diabetes Association (ADA) får mellan 60 och 70 procent av diabetikerna någon form av neuropati. (ADA) Vid[…][msn.com]

Ytterligare symtom