Create issue ticket

2 Möjliga orsaker för Dysfasi

  • Glioblastom multipla former
  • Gliom

    Vid 3-månaderskontroll hade 4 patienter kvarstående dysfasi, något som samtliga haft även preoperativt.[lakartidningen.se] Vid tecken till motorisk svaghet och/eller dysfasi avbryts resektionen i ca 15 minuter. Om bortfallen då går i regress fortsätter kirurgin.[lakartidningen.se] Ingen patient hade grav pares eller nytillkommen dysfasi 3 månader efter primäroperationen. I augusti 2014 hade 6 opererade patienter avlidit.[lakartidningen.se]

Ytterligare symtom

Liknande symtom