Create issue ticket

48 Möjliga orsaker för Dysfasi

 • Transitorisk ischemisk attack

  […] diabetes, hyperkolesterolemi Förmaksflimmer Symtom beror på kärlområde, kan förekomma i kombinationer: Karotis – hemipares, halvsidigt känselbortfall, central facialispares, dysfasi[vardgivare.skane.se] Exempel på neurologiska bortfall är hemipares, dysfasi/afasi, blickpares, synfältsbortfall, central facialispares, ataxi, nedsatt sensibilitet, neglect.[akutasjukdomar.se] Carotis-TIA: Amaurosis fugax (duration 5–10 minuter), hemihyperestesi, mono-/hemipares, ”kortikala” symtom (t.ex. dysfasi/afasi).[praktiskmedicin.se]

 • Glioblastom multipla former
 • Afasi

  Förvärvad språkstörning (afasi/dysfasi) uppkommer som en följd av hjärnskada. Språket kan vara drabbat på många olika sätt.[plus.rjl.se] Dessa kommunikationsstörningar är afasi/dysfasi, anartri/dysartri, talapraxi/taldyspraxi.[vardhandboken.se]

 • Juvenil myoklonisk epilepsi

  Postiktal desorientering, minnesförlust och dysfasi (om focus i dominanta hemisfären). - Ger uni– eller bilaterala anteriora temporala spikes på EEG. - På MR ses karakteristiska[medinsikt.se] Postiktala symptom Todds paralys (övergående pares, ingen hjärnskada) Förvirring Dysfasi Amnesi Anfallsutlösande faktorer Faktorer som ger akut symptomatiska (provocerade)[medicinkompendier.se]

 • Hyponatremi

  Snabbt påkommen förvirring Kramper Koma Successivt påkommen trötthet Ostadighet, fallrisk Förvirring Illamående och kräkningar I uttalade fall tillkomst av rörelserubbning, dysfasi[internetmedicin.se]

 • Transversal processfraktur

  […] diabetes, hyperkolesterolemi Förmaksflimmer Symtom beror på kärlområde, kan förekomma i kombinationer: Karotis – hemipares, halvsidigt känselbortfall, central facialispares, dysfasi[vardgivare.skane.se] Exempel på neurologiska bortfall är hemipares, dysfasi/afasi, blickpares, synfältsbortfall, central facialispares, ataxi, nedsatt sensibilitet, neglect.[akutasjukdomar.se] Carotis-TIA: Amaurosis fugax (duration 5–10 minuter), hemihyperestesi, mono-/hemipares, ”kortikala” symtom (t.ex. dysfasi/afasi).[praktiskmedicin.se]

 • Herpes simplex-encefalit

  Fokala neurologiska symtom (50 %): Dysfasi, pareser.[janusinfo.se]

 • Hepatocellulärt karcinom

  Fokala neurologiska symtom (50 %): Dysfasi, pareser.[janusinfo.se]

 • Transversal myelit

  […] diabetes, hyperkolesterolemi Förmaksflimmer Symtom beror på kärlområde, kan förekomma i kombinationer: Karotis – hemipares, halvsidigt känselbortfall, central facialispares, dysfasi[vardgivare.skane.se] Exempel på neurologiska bortfall är hemipares, dysfasi/afasi, blickpares, synfältsbortfall, central facialispares, ataxi, nedsatt sensibilitet, neglect.[akutasjukdomar.se] Carotis-TIA: Amaurosis fugax (duration 5–10 minuter), hemihyperestesi, mono-/hemipares, ”kortikala” symtom (t.ex. dysfasi/afasi).[praktiskmedicin.se]

 • Gastrointestinal blödning

  Vid följande symtom bör klinikern vara särskilt uppmärksam på möjligheten av eventuellt bakomliggande epileptiskt anfall: Plötsligt insättande kortvarig dysfasi (talsvårigheter[cancercentrum.se] Postiktal desorientering, minnesförlust och dysfasi (om focus i dominanta hemisfären). - Ger uni– eller bilaterala anteriora temporala spikes på EEG. - På MR ses karakteristiska[medinsikt.se] Postiktala symptom Todds paralys (övergående pares, ingen hjärnskada) Förvirring Dysfasi Amnesi Anfallsutlösande faktorer Faktorer som ger akut symptomatiska (provocerade)[medicinkompendier.se]

Ytterligare symtom

Liknande symtom