Create issue ticket

605 Möjliga orsaker för Dysfasi, Onormal elektroencefalografi, Yrsel

 • Juvenil myoklonisk epilepsi

  Postiktal desorientering, minnesförlust och dysfasi (om focus i dominanta hemisfären). - Ger uni– eller bilaterala anteriora temporala spikes på EEG. - På MR ses karakteristiska[medinsikt.se] - Undersökning och handläggning av yrsel - Central yrsel - Vestibularisneurit - BPPV - Mb Ménière - Andra typer av yrsel Cerebellära sjukdomar - Cerebellära sjukdomar Smärta[medicinkompendier.se] De vanligaste biverkningarna är viktökning, yrsel och somnolens.[lakemedelsboken.se]

 • Glioblastom multipla former
 • Herpes simplex-encefalit

  Fokala neurologiska symtom (50 %): Dysfasi, pareser.[janusinfo.se] Dessa besvär kan yttra sig som huvudvärk, yrsel, svårigheter att koncentrera sig eller försämrad hörsel.[doktorn.com]

 • Generaliserade motoriska anfall

  Vid följande symtom bör klinikern vara särskilt uppmärksam på möjligheten av eventuellt bakomliggande epileptiskt anfall: Plötsligt insättande kortvarig dysfasi (talsvårigheter[cancercentrum.se] - Undersökning och handläggning av yrsel - Central yrsel - Vestibularisneurit - BPPV - Mb Ménière - Andra typer av yrsel Cerebellära sjukdomar - Cerebellära sjukdomar Smärta[medicinkompendier.se] Postiktal desorientering, minnesförlust och dysfasi (om focus i dominanta hemisfären). - Ger uni– eller bilaterala anteriora temporala spikes på EEG. - På MR ses karakteristiska[medinsikt.se]

 • Idiopatisk generaliserad epilepsi

  Postiktala symptom Todds paralys (övergående pares, ingen hjärnskada) Förvirring Dysfasi Amnesi Anfallsutlösande faktorer Faktorer som ger akut symptomatiska (provocerade)[medicinkompendier.se] […] ifrågavarande persons och/eller ögonvittnenas beskrivning av de motoriska (t.ex. knyckningar och/eller stelhet i ansiktet, lemmarna eller kroppen), sensoriska (syn/hörselsymptom, yrsel[epilepsia.fi] Biverkningar: gastrointestinala, förhöjning av leverenzymer, trötthet, yrsel och fotosensitivitet. Nintedanib (K. Ofev 150 mg) i doseringen 1 x 2 (dygnsdos 300 mg).[internetmedicin.se]

 • Alzheimers sjukdom

  De vanligaste språkproblemen är anomisk dysfasi eller ordglömska. Man har svårt att hitta ord för vad saker heter.[hjarnfonden.se] Vid behandling med memantin är huvudvärk och yrsel de vanligaste biverkningarna.[netdoktorpro.se] Vanligaste dos 5 mg 16 mg 6–9 mg 20 mg Vanligaste biverkan Illamående, kräkningar och diarré Illamående, kräkningar och diarré Illamående, kräkningar och diarré Huvudvärk och yrsel[netdoktorpro.se]

 • Transitorisk ischemisk attack

  […] diabetes, hyperkolesterolemi Förmaksflimmer Symtom beror på kärlområde, kan förekomma i kombinationer: Karotis – hemipares, halvsidigt känselbortfall, central facialispares, dysfasi[vardgivare.skane.se] […] kan förekomma samtidigt Kan yrsel bero på TIA?[yrsel.com] Exempel på neurologiska bortfall är hemipares, dysfasi/afasi, blickpares, synfältsbortfall, central facialispares, ataxi, nedsatt sensibilitet, neglect.[akutasjukdomar.se]

  Saknas: Onormal elektroencefalografi
 • Epilepsi

  De vanligaste biverkningarna är viktökning, yrsel och somnolens.[lakemedelsboken.se] Parestesier, somnolens, yrsel. Kognitiva biverkningar. Illamående. Diarre. Viktnedgång. Valproat (Ergenyl).[janusinfo.se] Ofta trött och ibland sjukdomskänsla i kroppen, men också yrsel periodvis. Liten belastning ger försämring.[netdoktor.se]

  Saknas: Dysfasi
 • Stroke
  Saknas: Dysfasi
 • Temporär lobepilepsi
  Saknas: Dysfasi

Liknande symtom