Create issue ticket

23 Möjliga orsaker för Dysfasi, Personlighetsförändring

 • Glioblastom multipla former
 • Alzheimers sjukdom

  De vanligaste språkproblemen är anomisk dysfasi eller ordglömska. Man har svårt att hitta ord för vad saker heter.[hjarnfonden.se] En del personer utvecklar också personlighetsförändringar med dåligt omdöme, känslomässig avtrubbning och sämre impulskontroll.[kunskapsguiden.se] Patienter med mild Alzheimer kan uppleva minnesproblem, förvirring, personlighetsförändringar och depression.[bioarctic.se]

 • Herpes simplex-encefalit

  Fokala neurologiska symtom (50 %): Dysfasi, pareser.[janusinfo.se] Personlighetsförändring, desorientering, motorisk oro (90%). Fokala neurologiska symtom (50 %): Dysfasi, pareser.[janusinfo.se]

 • Dialys demens

  Symptom Stadium I långsam utveckling trötthet, koncentrationssvårigheter, sviktande minne dysfasi försämrad orienteringsförmåga ängslan, rastlöshet, hypokondri depression,[medicinkompendier.se] Allmän förlångsamning (bradyfreni), apati, initiativlöshet, personlighetsförändring, depression, amnesi av axial typ.[medicinkompendier.se] […] paranoia patienten lär sig olika strategier för att dölja symptomen Stadium II försämrat när- och fjärrminne desorientering dysfasi, dysgnosi, dyspraxi relativt bevarad personlighet[medicinkompendier.se]

 • Hepatocellulärt karcinom

  Fokala neurologiska symtom (50 %): Dysfasi, pareser.[janusinfo.se] Personlighetsförändring, desorientering, motorisk oro (90%). Fokala neurologiska symtom (50 %): Dysfasi, pareser.[janusinfo.se]

 • Vasomotorisk instabilitet

  , handlingsförmåga, planeringsförmåga, genomförande, ”att få någonting gjort” ), spatial förmåga (rumslig desorientering) och psykomotorik (inklusive apraxi och dysartri/dysfasi[praktiskmedicin.se] Men även personlighetsförändringar och motoriska svårigheter är vanliga. Diagnos.[alzheimersverige.se] Tidiga tecken är personlighetsförändringar, bristande omdöme eller nedsatt språklig förmåga.[hjarnfonden.se]

 • Hirschsprungs sjukdom

  Fokala neurologiska symtom (50 %): Dysfasi, pareser.[janusinfo.se] Personlighetsförändring, desorientering, motorisk oro (90%). Fokala neurologiska symtom (50 %): Dysfasi, pareser.[janusinfo.se]

 • Vaskulär sjukdom

  , handlingsförmåga, planeringsförmåga, genomförande, ”att få någonting gjort” ), spatial förmåga (rumslig desorientering) och psykomotorik (inklusive apraxi och dysartri/dysfasi[praktiskmedicin.se] Men även personlighetsförändringar och motoriska svårigheter är vanliga. Diagnos.[alzheimersverige.se] Om pannloben skadas får du personlighetsförändringar. Om tinningloben skadas får du sämre minne. Syrebristen kan också leda till talstörningar och rörelsehinder.[demenssjukdomar.se]

 • Västafrikansk trypanosomiasis

  , handlingsförmåga, planeringsförmåga, genomförande, ”att få någonting gjort” ), spatial förmåga (rumslig desorientering) och psykomotorik (inklusive apraxi och dysartri/dysfasi[praktiskmedicin.se] Så småningom når parasiterna det centrala nervsystemet och man börjar få symptom därifrån, såsom personlighetsförändringar, tilltagande förvirring, sömnighet på dagen och[reseradet.se] När sjukdomen går vidare försämras samtliga kognitiva aspekter och dysfasi, dyspraxi, dysgnosi och visuospatiala svårigheter blir alltmer uppenbara.[lakemedelsboken.se]

 • Allergisk rinit

  De vanligaste språkproblemen är anomisk dysfasi eller ordglömska. Man har svårt att hitta ord för vad saker heter.[hjarnfonden.se] Patienter med mild Alzheimer kan uppleva minnesproblem, förvirring, personlighetsförändringar och depression.[bioarctic.se] En del personer utvecklar också personlighetsförändringar med dåligt omdöme, känslomässig avtrubbning och sämre impulskontroll.[kunskapsguiden.se]

Ytterligare symtom

Liknande symtom