Create issue ticket

42 Möjliga orsaker för Dysfasi, Svaghet

 • Transitorisk ischemisk attack

  […] diabetes, hyperkolesterolemi Förmaksflimmer Symtom beror på kärlområde, kan förekomma i kombinationer: Karotis – hemipares, halvsidigt känselbortfall, central facialispares, dysfasi[vardgivare.skane.se] I skalan ingår variablerna ålder, blodtryck, klinisk presentation (svaghet, talsvårigheter), symtomduration och diabetes.[netdoktorpro.se] Exempel på neurologiska bortfall är hemipares, dysfasi/afasi, blickpares, synfältsbortfall, central facialispares, ataxi, nedsatt sensibilitet, neglect.[akutasjukdomar.se]

 • Glioblastom multipla former
 • Transversal processfraktur

  Pareserna kan gå tillbaka, men oftast kvarstår restsymptom i form av svaghet, atrofi, och förkortningar.[medicinkompendier.se] […] diabetes, hyperkolesterolemi Förmaksflimmer Symtom beror på kärlområde, kan förekomma i kombinationer: Karotis – hemipares, halvsidigt känselbortfall, central facialispares, dysfasi[vardgivare.skane.se] Exempel på neurologiska bortfall är hemipares, dysfasi/afasi, blickpares, synfältsbortfall, central facialispares, ataxi, nedsatt sensibilitet, neglect.[akutasjukdomar.se]

 • Transversal myelit

  […] diabetes, hyperkolesterolemi Förmaksflimmer Symtom beror på kärlområde, kan förekomma i kombinationer: Karotis – hemipares, halvsidigt känselbortfall, central facialispares, dysfasi[vardgivare.skane.se] Pareserna kan gå tillbaka, men oftast kvarstår restsymptom i form av svaghet, atrofi, och förkortningar.[medicinkompendier.se] Exempel på neurologiska bortfall är hemipares, dysfasi/afasi, blickpares, synfältsbortfall, central facialispares, ataxi, nedsatt sensibilitet, neglect.[akutasjukdomar.se]

 • Cerebral blödning

  Bland de kognitiva funktionsnedsättningarna återfinns mental trötthet, språkstörningar (afasi, dysfasi), händighetsstörningar (apraxi), igenkänningsstörningar (agnosi), minnesstörningar[sv.wikipedia.org] Subarachnoidalblödning Orsakas av svaghet i ett blodkärl, oftast på grund av aneurysm (80%) eller kärlmissbildning (15%).[sv.wikipedia.org] Det resulterar i neurologiska symptom såsom ensidig svaghet i ansikte, armar eller ben, bortfall i synen eller talsvårigheter.[sv.wikipedia.org]

 • Idiopatisk lungfibros

  Den vetenskapliga grunden för koagulationsbehandling är svag, men inriktas på att tillföra koagulationshämmare för att dämpa aktiveringen samt att substituera brist på koagulationsfaktorer[lakemedelsboken.se] Postiktala symptom Todds paralys (övergående pares, ingen hjärnskada) Förvirring Dysfasi Amnesi Anfallsutlösande faktorer Faktorer som ger akut symptomatiska (provocerade)[medicinkompendier.se]

 • Afasi

  Förvärvad språkstörning (afasi/dysfasi) uppkommer som en följd av hjärnskada. Språket kan vara drabbat på många olika sätt.[plus.rjl.se] Har svag, kraftlös hoststöt. Påverkad andning eller röst vid sväljning. Nedsatt tuggförmåga.[vardhandboken.se] Dessa kommunikationsstörningar är afasi/dysfasi, anartri/dysartri, talapraxi/taldyspraxi.[vardhandboken.se]

 • Hemofili A

  Exempel på neurologiska bortfall är hemipares, dysfasi/afasi, blickpares, synfältsbortfall, central facialispares, ataxi, nedsatt sensibilitet, neglect.[akutasjukdomar.se] […] trötthet eller daglig, konstant utmattning Känslighet för kyla Kronisk, plötslig förstoppning Svullet ansikte Konstanta snarkningar Blek, torr hud Stela höft- och axelmuskler Svaga[stegforhalsa.se] Den halvsidiga nedsättningen kan vara av olika grad – allt från hel förlamning till en svaghet eller domning i kroppsdelen. Kommunikation – afasi.[strokeforbundet.se]

 • Alfa1-antitrypsinbrist

  De vanligaste språkproblemen är anomisk dysfasi eller ordglömska. Man har svårt att hitta ord för vad saker heter.[hjarnfonden.se] I början kan omgivningen uppfatta de ännu svaga symptomen som följder av ett naturligt åldrande.[demenscentrum.se] I början av sjukdomen kan omgivningen uppfatta de ännu svaga symptomen som följder av ett naturligt åldrande.[doktorn.com]

 • Migrän

  Vanliga symtom är gäspningar, trötthet, koncentrationssvårigheter, tröghet i tankar, irritabilitet, matleda, törst, längtan efter viss mat, hyperosmi, dysfasi, dysartri, muskelsvaghet[praktiskmedicin.se] […] eller domningar Svårt att prata Förlamning eller svaghet i en eller båda armarna och / eller ena sidan av ansiktet Även om du har en historia av huvudvärk, kontakta din läkare[levamedmigran.se] Synrubbningar (blinkande ljus, blinda fläckar i synfältet, sicksackmönster, etc) Ljuskänslighet (fotofobi) Ljudkänslighet (fonofobi) Luktkänslighet (osmofobi) Stickningar/krypningar/svaghet[kroniskmigran.se]

Ytterligare symtom

Liknande symtom