Create issue ticket

81 Möjliga orsaker för Dyslipidemi

 • Efterföljande undre cerebellär artärocklusion

  Läkemedelsbehandling av dyslipidemi Statiner har en obestridlig ställning som nummer ett inom behandling av dyslipidemi och förhindrande av kranskärlssjukdomar.[sic.fimea.fi] Hos patienter med typ 2-diabetes och dyslipidemi förbättrade Crestor också andra lipidvärden som triglycerider, icke-HDL-kolesterol och kvoten ApoB:ApoA-I.[mynewsdesk.com] Nyligen har två nya sådana dokument kommit från European Society of Cardiology (ESC) i samarbete med andra organisationer, vilka tar upp behandling av dyslipidemi samt kardiovaskulära[medicinskaccess.se]

 • Angina pectoris

  Effektiv behandling av blodfetterna (dyslipidemier) inleds redan under sjukhusvistelsen. Målsättningen är ett LDL-kolesterolvärde under 1,8 mmol/l.[kaypahoito.fi] , risk för hjärtinfarkt 1 %/år) Risken för obstruktiv kranskärlssjukdom ökar vid riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom (såsom ärftlighet, rökning, hypertoni, diabetes, dyslipidemi[netdoktorpro.se] Rökavvänjning Rökning är näst efter dyslipidemi den starkaste riskfaktorn för hjärtinfarkt och död.[ekg.nu]

 • Tillväxthormonbrist

  Tillväxthormonbrist eller GHD, från engelskans Growth Hormone Deficiency, är en relativt sällsynt sjukdom hos barn. Det orsakas av en låg produktion av hormon i hypofysen, som ligger vid basen av skallen. Det kan också orsakas av hjärnskada, närvaro av en tumör i detta område av hjärnan eller exponering för[…][attvaramamma.se]

 • Herpes zoster

  Specialist i allmänmedicin Basal utredning av primär dyslipidemi Initiering och justering av medicinsk behandling av primär dyslipidemi Remiss till Endokrinmottagningen, Karolinska[viss.nu] Det europeiska godkännandet av Repatha avser behandling av vuxna med primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär och icke-familjär [HeFH]) eller blandad dyslipidemi, som[mynewsdesk.com] Många epidemiologiska undersökningar har påvisat ett samband mellan graden av dyslipidemi och risken att utveckla ischemisk hjärtsjukdom.[lakemedelsboken.se]

 • Heterozygos familjär hyperkolesterolemi

  Specialist i allmänmedicin Basal utredning av primär dyslipidemi Initiering och justering av medicinsk behandling av primär dyslipidemi Remiss till Endokrinmottagningen, Karolinska[viss.nu] Det europeiska godkännandet av Repatha avser behandling av vuxna med primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär och icke-familjär [HeFH]) eller blandad dyslipidemi, som[mynewsdesk.com] Många epidemiologiska undersökningar har påvisat ett samband mellan graden av dyslipidemi och risken att utveckla ischemisk hjärtsjukdom.[lakemedelsboken.se]

 • Allvarlig primär hyperparatyreos hos nyfödda

  .), metabola (diabetes typ 2, insulinresistens, dyslipidemi m.fl.), osteopeni.[praktiskmedicin.se]

 • Herpes zoster oticus

  Specialist i allmänmedicin Basal utredning av primär dyslipidemi Initiering och justering av medicinsk behandling av primär dyslipidemi Remiss till Endokrinmottagningen, Karolinska[viss.nu] Det europeiska godkännandet av Repatha avser behandling av vuxna med primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär och icke-familjär [HeFH]) eller blandad dyslipidemi, som[mynewsdesk.com] Många epidemiologiska undersökningar har påvisat ett samband mellan graden av dyslipidemi och risken att utveckla ischemisk hjärtsjukdom.[lakemedelsboken.se]

 • Hyperkolesterolemi

  Många epidemiologiska undersökningar har påvisat ett samband mellan graden av dyslipidemi och risken att utveckla ischemisk hjärtsjukdom.[lakemedelsboken.se] Helsinki Heart Study: primary-prevention trial with gemfibrozil in middle-aged men with dyslipidemia.[janusinfo.se] En omfattande studie är den världsomspännande epidemiologiska Interheart-studien, där dyslipidemi (i studien mätt som kvoten ApoB/ApoA1) identifierades som den viktigaste[lakemedelsboken.se]

 • Ehlers-Danlos syndrom

  Läkemedelsbehandling av dyslipidemi Statiner har en obestridlig ställning som nummer ett inom behandling av dyslipidemi och förhindrande av kranskärlssjukdomar.[sic.fimea.fi] Hos patienter med typ 2-diabetes och dyslipidemi förbättrade Crestor också andra lipidvärden som triglycerider, icke-HDL-kolesterol och kvoten ApoB:ApoA-I.[mynewsdesk.com] Nyligen har två nya sådana dokument kommit från European Society of Cardiology (ESC) i samarbete med andra organisationer, vilka tar upp behandling av dyslipidemi samt kardiovaskulära[medicinskaccess.se]

 • Benign prostataförstoring

  Det finns koppling till metabola syndromet (hyperinsulinemi, typ 2-diabetes, ateroskleros, hypertoni, obesitas, dyslipidemi, hyperurikemi). Incidensen ökande med åldern.[praktiskmedicin.se]

Ytterligare symtom