Create issue ticket

101 Möjliga orsaker för Dyslipidemi, Fotledssmärta

 • Tillväxthormonbrist

  Tillväxthormonbrist eller GHD, från engelskans Growth Hormone Deficiency, är en relativt sällsynt sjukdom hos barn. Det orsakas av en låg produktion av hormon i hypofysen, som ligger vid basen av skallen. Det kan också orsakas av hjärnskada, närvaro av en tumör i detta område av hjärnan eller exponering för[…][attvaramamma.se]

 • Artrit
  Saknas: Dyslipidemi
 • Gikt
  Saknas: Dyslipidemi
 • Supinationsskada

  Många gravida och nyblivna mammor med bäckensmärtor säger att de har slutat att genomföra all form av träning eller de övningar de fått för att de får mer ont efteråt. Tyvärr så kan deras ”övnings/träningsstopp” påverka dem negativt på flera sätt: Det är ofta nödvändigt med både träning och övningar för[…][behandlingsteamjohncarrier.se]

  Saknas: Dyslipidemi
 • Stukad fotled

  Stukad fotled är en vanlig skada då ett eller flera ledband tänjs ut, går av eller släpper med sitt fäste. Akut är tryckförband, högläge och tidig rörelseträning med belastning viktigt. I de allra flesta fall leder stukning inte till några bestående besvär men sjukgymnast-rehabilitering och stabiliserande bandage kan[…][viss.nu]

  Saknas: Dyslipidemi
 • Slitet ligament

  Ledbandsskada kan drabba både inre och yttre ledbanden i knät. Den vanligaste är dock inre som står för totalt 40% av alla knäskador. Ledbanden sitter på varsin sida om knät, det finns ett inre (mediala) och ett yttre (laterla) Medial skada: Uppstår antingen vid vridning av knät med skenbenet utåtroterat eller[…][accessrehab.se]

  Saknas: Dyslipidemi
 • Ledluxation

  Andra stavningar MCP-ledsluxation Engelska Thumb metacarpal-phalangeal joint dislocation BAKGRUND Definition Översikten kommer att enbart att ta upp dorsal dislokation Epidemiologi De flesta luxationer är dorsala men volara luxationer förekommer och kan vara irreponibla Skademekanism Dorsal dislokation:[…][ortobas.se]

  Saknas: Dyslipidemi
 • Efterföljande undre cerebellär artärocklusion

  Läkemedelsbehandling av dyslipidemi Statiner har en obestridlig ställning som nummer ett inom behandling av dyslipidemi och förhindrande av kranskärlssjukdomar.[sic.fimea.fi] Hos patienter med typ 2-diabetes och dyslipidemi förbättrade Crestor också andra lipidvärden som triglycerider, icke-HDL-kolesterol och kvoten ApoB:ApoA-I.[mynewsdesk.com] Nyligen har två nya sådana dokument kommit från European Society of Cardiology (ESC) i samarbete med andra organisationer, vilka tar upp behandling av dyslipidemi samt kardiovaskulära[medicinskaccess.se]

  Saknas: Fotledssmärta
 • Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit
  Saknas: Dyslipidemi
 • Angina pectoris

  Effektiv behandling av blodfetterna (dyslipidemier) inleds redan under sjukhusvistelsen. Målsättningen är ett LDL-kolesterolvärde under 1,8 mmol/l.[kaypahoito.fi] , risk för hjärtinfarkt 1 %/år) Risken för obstruktiv kranskärlssjukdom ökar vid riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom (såsom ärftlighet, rökning, hypertoni, diabetes, dyslipidemi[netdoktorpro.se] Rökavvänjning Rökning är näst efter dyslipidemi den starkaste riskfaktorn för hjärtinfarkt och död.[ekg.nu]

  Saknas: Fotledssmärta

Ytterligare symtom