Create issue ticket

375 Möjliga orsaker för Dyspne, Hemoglobin minskat, Onormal ultraljudsskanning

 • T-cell lymfoblastiskt lymfom
 • Gastrointestinal stromacellstumör

  NGS-baserad diagnostik av Gastrointestinal stromacellstumör (GIST) vid Centrum för Molekylär Diagnostik 2015-12-01 Centrum för molekylär diagnostik (CMD) inrättades i oktober 2014 i syfte att stärka klinisk diagnostik baserat på den s.k. nya generationens sekvenseringsteknik (NGS) inom Region Skåne. CMD tillhör[…][docplayer.se]

 • Anemi
  Saknas: Onormal ultraljudsskanning
 • Influensa

  Smittämne och sjukdom Influensa orsakas av virus. Det finns två huvudtyper, A och B, som ger sjukdom hos människan. Symtomen är hastigt påkommen hög feber och muskelvärk. Sedan tillkommer torrhosta, ibland halsont och snuva. Symtomen kan även vara lättare luftvägssymtom utan feber. Inkubationstiden är kort, ett[…][vardhandboken.se]

  Saknas: Onormal ultraljudsskanning
 • Järnbristanemi
  Saknas: Onormal ultraljudsskanning
 • Gastrointestinal blödning

  Orsaker Ulcus, blödande gastrit/esofagit, leversjukdom med blödande esofagus-varicer, Mallory-Weissblödning, tumör och angiodysplasier. Medicinering med ASA eller NSAID, NOAK, warfarin? Klinisk bild Hematemes, antingen "kaffesumpsliknande" eller med färskt blod och koagler. Svart avföring (melena) kan vara enda symtom.[…][janusinfo.se]

  Saknas: Onormal ultraljudsskanning
 • Pneumokockpneumoni
  Saknas: Onormal ultraljudsskanning
 • Metastatisk äggstockskarcinom

  Lynparza nådde primära målet med PROfound prövningen AstraZeneca och MSD’s Lynparza nådde det primära behandlingsmålet att signifikant förlänga livet utan progression för patienter med kastrationsresistent prostatacancer jämfört med standardbehandling. Läs mer... Lynparza godkänt i EU vid avancerad[…][onkologiisverige.se]

  Saknas: Hemoglobin minskat
 • Disseminerad intravasal koagulation
  Saknas: Onormal ultraljudsskanning
 • Akut lymfoblastisk leukemi i barndomen

  AKO Skåne-riktlinje för primärvården (H919P Sudden deafness). Primärvård Primär bedömning av patient med plötslig hörselnedsättning ÖNH-akutmottagning Akut bedömning (inom 24 timmar) vid plötsligt påkommen sensorineural hörselnedsättning Vidare utredning och behandling Etiologi Etiologin till plötslig sensorineural[…][vardgivare.skane.se]

  Saknas: Onormal ultraljudsskanning

Liknande symtom