Create issue ticket

23 Möjliga orsaker för EEG-suppression

Visa resultat efter: English

 • Traumatisk hjärnskada
 • Stroke
 • Epilepsi

  AKO Skåne-riktlinje för primärvården utifrån nationellt kliniskt kunskapsstöd. ICD-10-SE, förslag G406 Grand mal-anfall, ospecificerat (med eller utan absenser) G407 Absenser, ospecificerade, utan grand mal-anfall G409 Epilepsi, ospecificerad Primärvård Primär bedömning och undersökning av patienten Primär akut[…][vardgivare.skane.se]

 • Encefalopati

  Hyperextension och spasticitet EEG Normalt Lätt patologiskt (krampaktivitet) Svårt patologiskt. Burst suppression. Isoelektriskt Prognos God 60-75% God.[medinsikt.se]

 • Hjärntumör

  Till skillnad från många andra former av cancer drabbar hjärntumörer människor i alla åldrar. Bland barn och ungdomar är hjärntumör, efter leukemi, den vanligaste tumörformen. De utgör ungefär tre procent av alla cancerfall i landet. Det gör hjärntumörer till den tionde vanligaste typen av cancer i Sverige. Typer[…][netdoktor.se]

 • Benign prostataförstoring

  […] migrerande fokala anfall (MPSI) West syndrom (infantila spasmer) Dravet syndrom SMEI Myoklon astatisk epilepsi (Doose syndrom) Lennox Gaustaut syndrom Landau Kleffner syndrom 21 EEG[slideplayer.se] […] occipitala spikes Barndoms absens epilepsi Juvenil absens epilepsi Juvenil myoklon epilepsi GEFS 20 20 Epileptiska encefalopatier Neonatal epileptic encephalopathy with suppression-burst[slideplayer.se]

 • Gastrointestinal blödning

  (slår ut cortexaktivitet) IVA med EEG![medicinkompendier.se] […] antibiotika, elektrolytrubbning, febersänkande, acidoskorrektion) kontakt narkosjour/IVA för sedering, Dormicum (midazolam), Diprivan (propofol) eller Pentothalnarkos, ger burst suppression[medicinkompendier.se]

 • Juvenil myoklonisk epilepsi

  (slår ut cortexaktivitet) IVA med EEG![medicinkompendier.se] […] antibiotika, elektrolytrubbning, febersänkande, acidoskorrektion) kontakt narkosjour/IVA för sedering, Dormicum (midazolam), Diprivan (propofol) eller Pentothalnarkos, ger burst suppression[medicinkompendier.se]

 • Generaliserade motoriska anfall

  (slår ut cortexaktivitet) IVA med EEG![medicinkompendier.se] […] antibiotika, elektrolytrubbning, febersänkande, acidoskorrektion) kontakt narkosjour/IVA för sedering, Dormicum (midazolam), Diprivan (propofol) eller Pentothalnarkos, ger burst suppression[medicinkompendier.se]

 • Generaliserad epilepsi med feberkramper

  (slår ut cortexaktivitet) IVA med EEG![medicinkompendier.se] […] antibiotika, elektrolytrubbning, febersänkande, acidoskorrektion) kontakt narkosjour/IVA för sedering, Dormicum (midazolam), Diprivan (propofol) eller Pentothalnarkos, ger burst suppression[medicinkompendier.se]

Ytterligare symtom