Create issue ticket

2 Möjliga orsaker för Ehlers-Danlos syndrom

Visa resultat efter: Deutsch

  • Hematom

    Orsak Trauma, okänd, läkemedel (ASA, NSAID, NOAK Warfarin, Kortison), trombocytopeni, åldersbetingat spröda blodkärl, blodmalignitet, leversjukdom, koagulationsrubbning, Ehlers-Danlos[praktiskmedicin.se] syndrom (ärftlig skörhet i blodkärl m.fl. inre organ).[praktiskmedicin.se]

  • Ehlers-Danlos syndrom

    Vad är Ehlers-Danlos syndrom?[ehlers-danlos.se] Ehlers-Danlos syndrom, som ofta benämns EDS, omfattar sex olika typer.[ehlers-danlos.se] Ehlers-Danlos syndrom är en grupp ärftliga tillstånd som karaktäriseras av att bindväven har en förändrad struktur, vilket påverkar bl.a. hud, leder, ligament och blodkärl[ehlers-danlos.se]

Ytterligare symtom