Create issue ticket

21 Möjliga orsaker för Elakartat korpuskulärt hemoglobin minskat

 • Järnbristanemi
 • Reumatoid artrit
 • Kolonpolyp

  På svenska Datortomografi av kolon (DT-kolografi) är en ny tillämpning av datortomografi, som gör det möjligt att med hög diagnostisk säkerhet upptäcka tumörer och polyper större än 10 mm. Metoden medför mindre obehag och smärta än koloskopi och kolonröntgen. Behovet av tarmrengöring är dock detsamma.[…][lu.se]

 • Plummer-Vinsons syndrom

  Hämta dokument. Snälla, vänta .... 1/21. Celiac disease presentera som Paterson-Brown Kelly (Plummer-Vinson) syndrom. Vi beskriver två patienter med Paterson-Brown Kelly (Plummer-Vinson) syndrom vars järn brist anemi berodde på celiac disease. De presenteras med Sväljningssvårigheter 13 och 9 års, respektive innan[…][lookfordiagnosis.com]

 • Blindtarmsadenokarcinom
 • Transitionellt cellkarcinom i urinblåsan
 • Crohns sjukdom

  Inflammatorisk tarmsjukdom innefattar: Ulcerös kolit Crohns sjukdom Oklassificerad kolit ("Inflammatory bowel disease unclassified” [IBD-U]) Sjukdomarna benämns i engelskspråkig litteratur som "Inflammatory Bowel Diseases" (IBD). Även mikroskopisk kolit, det vill säga kollagen kolit och lymfocytär kolit, inkluderas ibland[…][internetmedicin.se]

 • Glutenintolerans

  Reuters ruta 14/12 1995 En fråga som rätt ofta ställs till Svenska språkbyråns telefonrådgivning är hur den svenska motsvarigheten till finskans keliakia (en tarmsjukdom orsakad av intolerans mot proteinet gluten) stavas och uttalas. Och undra på det. Ordet finns inte i Svenska Akademiens ordlista, inte i Svensk[…][kotus.fi]

 • Ulcerös kolit

  Inflammatorisk tarmsjukdom innefattar: Ulcerös kolit Crohns sjukdom Oklassificerad kolit ("Inflammatory bowel disease unclassified” [IBD-U]) Sjukdomarna benämns i engelskspråkig litteratur som "Inflammatory Bowel Diseases" (IBD). Även mikroskopisk kolit, det vill säga kollagen kolit och lymfocytär kolit, inkluderas ibland[…][internetmedicin.se]

 • Gastrisk cancer

Ytterligare symtom