Create issue ticket

6 Möjliga orsaker för Emboli

 • Kardiomyopati
 • Cerebral blödning

  Embolia pulmonar masiva, o hemorragia cerebral . sv Arytmi, blodproppar eller hjärnblödning . es En caso de que ocurriera una hemorragia grave, en particular hemorragia cerebral[sv.glosbe.com]

 • Embolisk mesentriell infarkt

  Diarré-episoder Tidigare arteriella eller venösa tromboser/embolier?[internetmedicin.se] Oavsett om ischemin beror på emboli, arteriell trombos eller NOMI ses oftast en liknande symtombild, även om det är emboli i AMS som oftast ger det urakuta insjuknandet (brist[internetmedicin.se] […] från hjärtklaffar (endokardit, klaffvitier, septiska emboli) Annan embolikälla - t ex aortaaneurysm, aortadissektion.[internetmedicin.se]

 • Retinal artäremboli

  ICD-10 Emboli och trombos i bukaorta I74.0 Emboli och trombos i andra och icke specificerade delar av aorta I74.1 Emboli och trombos i övre extremitetsartärer I74.2 Emboli[internetmedicin.se] […] och trombos i nedre extremitetsartärer I74.3 Emboli och trombos i extremitetsartärer, ospecificerade I74.4 Emboli och trombos i arteria iliaca I74.5 Emboli och trombos i[internetmedicin.se] Lokal trombolys, vilket tar längre tid men är lämpligt både vid trombos och emboli.[internetmedicin.se]

 • Bakteriell endokardit
 • Akut Cor Pulmonale

  DT har sämre sensitivitet för små och distala embolier jämfört med lungscintigrafi.[janusinfo.se] Patienten insjuknar akut då embolierna (ofta flera) skapar ett flödesmotstånd med tryckökning i lungartärerna.[akutasjukdomar.se] Allmänt De hemodynamiska konsekvenserna är direkt relaterade till storlek, antal embolier och tidigare hjärt-lungstatus. Lunginfarkt är relativt ovanligt.[janusinfo.se]

Ytterligare symtom

Liknande symtom