Create issue ticket

11 Möjliga orsaker för Encefalit

 • Paraneoplastiskt syndrom
 • Status epileptikus

  […] allt alkohol eller bensodiazepiner Metabola tillstånd såsom Hypoglykemi och grav hyperglykemi Hyponatremi, hypokalcemi, uremi, hypomagnesemi Akuta infektioner i hjärnan som encefalit[janusinfo.se]

 • Främre spinalartärsyndrom

  […] opportunistiska infektioner vid HIV · Definitioner · Diabetes och hudinfektioner · Diagnostik · Diarré · Difteri · Diverse infektionsrelaterat · EHEC och HUS · Ektyma · Encefalit[medicinkompendier.se] […] epiduralabscess · Chorea major et minor · Coma · Creutzfeldt-Jakobs sjukdom · Definitioner · Definitioner · Definitioner · Delirium tremens · Dissektion · Dödförklaring · Encefalit[medicinkompendier.se]

 • Herpes simplex-infektion

  Svår CNS-infektion som encefalit bör alltid behandlas med i.v. tillfört aciklovir. Anm.[internetmedicin.se] […] levnadsmånaden insjukna med en svår herpes simplexinfektion där en eller flera av följande bilder ses: blåsor i hud eller mun och svalg, generell sepsis-liknande bild eller encefalit[internetmedicin.se]

 • Herpes simplex-encefalit

  […] till svår sporadisk, icke-epidemisk encefalit.[socialstyrelsen.se] Endast 6-10 procent av personer med encefalit har haft återkommande läppherpes. Varför virus ger encefalit är inte klarlagt.[socialstyrelsen.se] På samma sätt som vid andra hjärnskador förändras symtomen efter encefalit sedan successivt.[socialstyrelsen.se]

 • Meningism

  […] opportunistiska infektioner vid HIV · Definitioner · Diabetes och hudinfektioner · Diagnostik · Diarré · Difteri · Diverse infektionsrelaterat · EHEC och HUS · Ektyma · Encefalit[medicinkompendier.se] […] epiduralabscess · Chorea major et minor · Coma · Creutzfeldt-Jakobs sjukdom · Definitioner · Definitioner · Definitioner · Delirium tremens · Dissektion · Dödförklaring · Encefalit[medicinkompendier.se]

 • Hypogammaglobulinemi
 • Seminom

  · Epilepsi · Essentiell tremor · Gliom · Delirium tremens · Dissektion · Dödförklaring · Encefalit · Epilepsi · Essentiell tremor · Gliom · Handläggning vid hjärntumör ·[medicinkompendier.se] […] epiduralabscess · Chorea major et minor · Coma · Creutzfeldt-Jakobs sjukdom · Definitioner · Definitioner · Definitioner · Delirium tremens · Dissektion · Dödförklaring · Encefalit[medicinkompendier.se] […] opportunistiska infektioner vid HIV · Definitioner · Diabetes och hudinfektioner · Diagnostik · Diagnostik · Diarré · Difteri · Diverse infektionsrelaterat · EHEC och HUS · Ektyma · Encefalit[medicinkompendier.se]

 • Gliom

  · Epilepsi · Essentiell tremor · Gliom · Delirium tremens · Dissektion · Dödförklaring · Encefalit · Epilepsi · Essentiell tremor · Gliom · Handläggning vid hjärntumör ·[medicinkompendier.se] […] epiduralabscess · Chorea major et minor · Coma · Creutzfeldt-Jakobs sjukdom · Definitioner · Definitioner · Definitioner · Delirium tremens · Dissektion · Dödförklaring · Encefalit[medicinkompendier.se] […] opportunistiska infektioner vid HIV · Definitioner · Diabetes och hudinfektioner · Diagnostik · Diagnostik · Diarré · Difteri · Diverse infektionsrelaterat · EHEC och HUS · Ektyma · Encefalit[medicinkompendier.se]

 • Candida-esofagit

  […] retinit (toxoplasma) kronisk meningit CNS-vaskulit myelopati med ataxi, inkontinens, spastisk parapares perifer neuropati Opportunistiska infektioner cerebral toxoplasmos encefalit[medicinkompendier.se]

Ytterligare symtom

Liknande symtom