Create issue ticket

75 Möjliga orsaker för Enterit

 • Akut gastroenterit

  Vid svår enterit orsakad av shigella eller clostridium difficile ges antibiotika. Vid påtagliga diarréer/kräkningar rekommenderas uppehåll i behandling med tex.[plus.rjl.se]

 • Clostridium difficile

  ICD-kod: Enterit orsakad av Clostridium difficile A04.7[janusinfo.se] Antibiotika-associerad diarré av annan orsak Annan läkemedelsinducerad enterit, t ex NSAID Infektiös diarré av annan orsak, t ex Shigella, EHEC, Salmonella, Campylobacter,[internetmedicin.se]

 • Choledokoenterostomi

  ICD-kod: Enterit orsakad av Clostridium difficile A04.7[janusinfo.se] Behandling av bakteriella tarminfektioner För empirisk behandling av svår enterit, se text.[lakemedelsboken.se] Antibiotika-associerad diarré av annan orsak Annan läkemedelsinducerad enterit, t ex NSAID Infektiös diarré av annan orsak, t ex Shigella, EHEC, Salmonella, Campylobacter,[internetmedicin.se]

 • Akut hjärtinfarkt

  […] orsakad av rotavirus A08.0 Enterit orsakad av adenovirus A08.2 Annan och ospecificerad gastroenterit och kolit av infektiös orsak A09.0 Enterit orsakad av Campylobacter A04.5[internetmedicin.se] ) Salmonella (se: Salmonella enterit) Shigella (se: Shigella enterit) Staphylococcus Yersinia Några källor till infektion är: Bageriprodukter Mjölkprodukter Felaktigt mat[sjukdomarna.se] Vid svår enterit orsakad av shigella eller clostridium difficile ges antibiotika. Vid påtagliga diarréer/kräkningar rekommenderas uppehåll i behandling med tex.[plus.rjl.se]

 • Charley Horse

  ICD-kod: Enterit orsakad av Clostridium difficile A04.7[janusinfo.se] Behandling av bakteriella tarminfektioner För empirisk behandling av svår enterit, se text.[lakemedelsboken.se] Antibiotika-associerad diarré av annan orsak Annan läkemedelsinducerad enterit, t ex NSAID Infektiös diarré av annan orsak, t ex Shigella, EHEC, Salmonella, Campylobacter,[internetmedicin.se]

 • Clostridiuminfektion

  ICD-kod: Enterit orsakad av Clostridium difficile A04.7[janusinfo.se] Behandling av bakteriella tarminfektioner För empirisk behandling av svår enterit, se text.[lakemedelsboken.se] Antibiotika-associerad diarré av annan orsak Annan läkemedelsinducerad enterit, t ex NSAID Infektiös diarré av annan orsak, t ex Shigella, EHEC, Salmonella, Campylobacter,[internetmedicin.se]

 • Akut förmaks-hjärtinfarkt

  ) Salmonella (se: Salmonella enterit) Shigella (se: Shigella enterit) Staphylococcus Yersinia Några källor till infektion är: Bageriprodukter Mjölkprodukter Felaktigt mat[sjukdomarna.se] […] orsakad av rotavirus A08.0 Enterit orsakad av adenovirus A08.2 Annan och ospecificerad gastroenterit och kolit av infektiös orsak A09.0 Enterit orsakad av Campylobacter A04.5[internetmedicin.se] Vid svår enterit orsakad av shigella eller clostridium difficile ges antibiotika. Vid påtagliga diarréer/kräkningar rekommenderas uppehåll i behandling med tex.[plus.rjl.se]

 • Kronisk eosinofil leukemi

  Den nordiska studiegruppen för myeloproliferativa neoplasier (NMPN) har satt ihop riktlinjer med syfte att kunna användas i samtliga nordiska länder. Riktlinjerna är främst skrivna för vårdpersonal med en specialitet eller intresse inom hematologi. Publicerad den: 2017-04-10 Läs det nationella vårdprogrammet för[…][netdoktorpro.se]

 • Pseudomonas septicemia

  ICD-kod: Enterit orsakad av Clostridium difficile A04.7[janusinfo.se] Antibiotika-associerad diarré av annan orsak Annan läkemedelsinducerad enterit, t ex NSAID Infektiös diarré av annan orsak, t ex Shigella, EHEC, Salmonella, Campylobacter,[internetmedicin.se] Vanligt Ovanligt Kräkning Vanligt Ovanligt Tidigare tarmsymtom Ovanligt Vanligt Utlandsresa Vanligt Ovanligt Kontakt med sjukvården Tidig ( 1 vecka) Sen ( 2 veckor) Toxiska enteriter[plus.rjl.se]

 • Enterolit

  Vanligen nyttjas antingen benämningen enterit för begreppet tarmkatarr, utan närmare angifvande af dess säte, eller ock blott kolit för en till groftarmen lokaliserad inflammatorisk[runeberg.org]

Ytterligare symtom