Create issue ticket

8 Möjliga orsaker för Enterit

 • Inflammatorisk tarmsjukdom

  […] tjocktarmen K50.1 Annan Crohns sjukdom K50.8 Obestämbar kolit K52.3 Sjukskrivning Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen: K50 Crohns sjukdom [regional enterit[internetmedicin.se]

 • Pediatrisk Crohns sjukdom

  […] tjocktarmen K50.1 Annan Crohns sjukdom K50.8 Obestämbar kolit K52.3 Sjukskrivning Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen: K50 Crohns sjukdom [regional enterit[internetmedicin.se]

 • Campylobacter jejuni-infektion

  […] orsakad av Campylobacter A04.5 Shigellos, ospecificerad A03.9 Enterit orsakad av Yersinia enterocolitica A04.6 Sjukskrivning Länk till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från[internetmedicin.se] Campylobacter) Smittskyddsblad - Campylobacter Smittskydd Stockholm (Shigella) Smittskyddsblad - Shigella Smittskydd Stockholm (Yersinia) Smittskyddsblad - Yersinia ICD-10 Enterit[internetmedicin.se]

 • Crohns sjukdom

  […] tjocktarmen K50.1 Annan Crohns sjukdom K50.8 Obestämbar kolit K52.3 Sjukskrivning Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen: K50 Crohns sjukdom [regional enterit[internetmedicin.se]

 • Ulcerös kolit

  […] tjocktarmen K50.1 Annan Crohns sjukdom K50.8 Obestämbar kolit K52.3 Sjukskrivning Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen: K50 Crohns sjukdom [regional enterit[internetmedicin.se]

 • Enterolit

  Vanligen nyttjas antingen benämningen enterit för begreppet tarmkatarr, utan närmare angifvande af dess säte, eller ock blott kolit för en till groftarmen lokaliserad inflammatorisk[runeberg.org]

 • Partiell pylorisk obstruktion

  […] kring 60 år • Utgår från Cajals interstitiella celler i lamina muscularis propria (del av autonoma nervsystemet) • Växer i väggen, symptom pga storlek eller ulceration Inf enterit[quizlet.com]

 • Kronisk eosinofil leukemi

Ytterligare symtom